Hopp til innhold

Dette er saken:
Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte i fjor endringer i rovviltforvaltningen ut på høring. Her ble det blant annet foreslått å opprette en uavhengig, sentral klagenemnd og å slå sammen flere rovviltnemnder.

Forslagene ble møtt med nærmest unison motstand. De ble sett på som en avpolitisering av et av de mest konfliktfylte politikkområdene i Norge og de ble sett på som et forsøk på ytterligere å marginalisere de som berøres av politikken.

Nå har de tre partiene evnet å finne sammen og har avvist både punktet om en uavhengig nemnd og punktet om endringer i antall rovviltnemnder.

– Dette er gode nyheter. Glommen Mjøsen Skog har gjennom Naturbruksalliansen, direkte lobby mot Stortinget og leserinnlegg. Det er en seier for at demokratiets spilleregler også fortsatt skal gjelde i rovdyrpolitikken, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.