Hopp til innhold

Ordningen med en sentral ramme og tilskudd til tettere planting (ved nyplanting) og suppleringsplanting i skog ble videreført i 2020 med følgende tilskuddssatser:

  • Tettere planting (ved nyplanting), inntil 60 % av kostnaden.
  • Suppleringsplanting, inntil 20 % av kostnaden.

Søknad om tilskudd sendes til kommunen.

Søknadsfrist i andre søknadsomgang er 7. november.

Søknadene behandles i to søknadsomganger med søknadsfrist henholdsvis 1. august (vårplanting) og 7. november (høstplanting).

Les mer om retningslinjer, forutsetninger og vilkår her.