Hopp til innhold

– Nå vil FrP at noe skal skje

– Rovviltpolitikken er ikke glemt. Det er tydelige formuleringer i Hurdalserklæringen og nå vil FrP at noe skal skje, sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

– Dette har jo lenge vært et politikkområde der man i opposisjon har markert vilje til endring, mens lite har skjedd når man er i posisjon. Med Hurdalserklæringen og nå FrPs forslag er det et flertall for endring av politikken, så vil behandlingen i Stortinget vise om de finner sammen, sier han.

– Rovdyrforvaltningen må gjøres mye mer effektivt

De nye forslagene fra FrP kommer fram i et Dokument 8-forslag som seks stortingspolitikere stiller seg bak. Blant dem er Carl I. Hagen som representerer Oppland, Tor André Johnsen fra Hedmark og Bård Hoksrud fra Telemark.

Frps rovdyrpolitiske talsperson Frank Sve er også en av dem.

Til Nationen utdyper han hvorfor FrP vil flytte rovdyransvaret til Landbruksdepartementet:

– Klima- og miljødepartementet har vist hva de er i stand til å få til. De river beina under grunnpilarene i rovdyrforliket, sier han.  

Vedtatte bestandsmål må etterleves

I Dokument 8-forslaget ber FrP om at rovviltforliket fra 2011 revideres og rulleres. De ber spesielt om at bestandsmålene for alle de fire rovdyra, ulv, bjørn, gaupe og jerv, samt for kongeørn, blir vurdert på nytt. 

– Når du ser det formidable konfliktnivået som er på rovvilt, så er det et stort behov for å revurdere og revidere rovdyrforliket. 2011 er lenge siden, og erfaringene viser at forliket ikke fungerer, sier Sve til Nationen.