Hopp til innhold

De inviterte aktørene la frem ulike temaer og ga et bilde av hvilke områder som er viktig for skogbruket.

Glommen Mjøsen la særlig vekt på at samfunnet må ha en forståelse for at det er vanskelig å produsere planker og kartong uten å hogge trær.

– Skogbruk betyr å bruke skogen, men samtidig skjer det en stadig bedring av vilkårene for naturmangfold, sier næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi synes det er veldig positivt med slike muligheter til en bred presentasjon av bransjen og håper at også andre partigrupper ønsker å gjøre det samme, sier han. 

Deltakerne fra skogbruket var Per Skorge (NSF), Even Bergseng og Julie W. Karlsen (NORSKOG), Trygve Enger og Tore Molteberg (Skogselskapet), Ole Bakke (Kystskogbruket) og Yngve Holth (Glommen Mjøsen Skog).