Hopp til innhold
Rød hogstmaskin i aksjon i åsside vinterstid.
HN Maskin AS skal drive hogst for Glommen Mjøsen Skog fra Sør-Gudbrandsdal til Gjøvik. Foto: HN Maskin

Dessuten kommer det unge nye krefter fra Øyer når HN Maskin AS er klar til å hogge tømmer for Glommen Mjøsen Skog.

– Etter et kort opphold i SB Skog har 20-åringen Håkon Nordby signert avtale med oss fra midten av februar 2024. Det er vi svært glade for, sier Jon Sigurd Leine, fagsjef entreprenør og vei i Glommen Skog.

Nordby skal hogge sluttavvirkning i området Sør-Gudbrandsdal til Gjøvik. Hogstlaget består av en Komatsu 931 XC og en Komatsu 895 lassbærer.

Utvider kapasiteten

Kapasiteten utvides blant annet i Trysil, her med Erik Lindstad i hogstmaskina. Foto: Per Dahl.

– GM Skogsdrift AS utvider med flere hogstlag. Terje Strand og Per Øyvind Mørk Eide kjørte nylig i gang med ny hogstmaskin og lassbærer på Åsnes Finnskog, forteller Leine.

Terje Strand i gang med ny hogstmaskin på Åsnes Finnskog. Foto: Sebastian Holmsen

Strand har lang fartstid i hogstmaskin, og har hogd utallige kubikk med både John Deere og Ecolog. GM Skogsdrift rapporterer at det nå er det første gang for Strand med Ponsse, og det er til overmål en helt ny Ponsse Scorpion Giant med H6 aggregat. I lastbæreren har han med seg den unge, fremadstormende Per Øyvind Mørk Eide, som kjører en helt ny Ponsse Bison.

Lastbærerfører Gjermund Muruåsen i farta i Trysil. Foto: Sebastian Holmsen.

GM Skogsdrift har dessuten kjøpt et hogstlag fra Trysil kommuneskoger, der de unge tryslingene Erik Lindstad og Gjermund Muruåsen styrer henholdsvis hogstmaskin og lastbærer, begge fra John Deere – godt innkjørt og pent brukt i Trysil kommuneskoger.

Lierhagen Skogsdrift AS er i gang med et nytt hogstlag på Hedmarken. Foto: Jon Sigurd Leine.

– Videre har vi Lierhagen Skogsdrift AS, som også utvider nå. Bjørn Vegard Lierhagen har kjørt i gang et nytt hogstlag på Hedmarken med en ny Komatsu, 931 XC, forteller Jon Sigurd Leine.

Og det stopper ikke der

Enda er det flere nye lag som har startet eller er i startgropa.

– Alle er veldig verdifulle tilskudd til vår kapasitet gjennom solide selskaper og med dyktige mannskaper, sier Leine, og lister opp følgende:

  • Varli AS (sluttavvirkning, Trysil/Elverum).
  • Hans Ola Dahl (kombilag, Elverum)
  • Sankerud (sluttavvirkning, Våler/Åsnes, hovedsakelig vinterdrift)
  • Olafsbye (tynning, Kongsvinger, hovedsakelig vinterdrift).
Fagsjef Jon Sigurd Leine sier det bare er å følge med, for det er flere nye hogstlag på gang.

Leine lover at mer er på gang, blant annet gjennom GM Skogsdrift, som blir et datterselskap under Glommen Mjøsen Skog etter kjøp av 80 prosent av aksjene fra Gunnar Filtvedt tidlig i høst.

– Det er bare å følge med! sier Jon Sigurd Leine.