Hopp til innhold

– Etter 6 år med en ulvebestand langt over Stortingets vedtatte mål og dermed en ulvebelastning langt over det Stortinget har vedtatt, så kommer tvilen ulven til gode og ikke «folk og fe» i og rundt ulvesona. Saken må nå gå sin gang i rettsapparatet. Vi nærmer oss nå slutten på vedtatt lisensjaktperiode innenfor sona (15. februar). Dette haster om det skal kunne bli uttak i år, sier Gundersen. 

Tingrettsdommen leser du her 

Naturbruksalliansen har kommet med følgende pressemelding: 

Full stans i lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen vekker stor bekymring

Dette vil få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge. Ulvesonen blir nå i praksis et ulvereservat, stikk i strid med Stortingets vedtatte politikk. Det er ubegripelig at distriktenes bekymringer ikke tas på alvor, sier Elin Kollerud, sekretær i Naturbruksalliansen.

Oslo Tingrett forbyr Staten ved Klima- og miljødepartementet å iverksette vedtaket fastsatt den 22. desember 2021 om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog.

Vi vil få en sterkt økende ulvebestand i ulvesona, langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. De siste seks årene har bestanden ligget godt over Stortingets bestandsmål. Uten den vedtatte lisensfellinga innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona også bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv.

Det er uforståelig at en ulv som tilhører en svært tallrik og livskraftig ulvestamme øst for oss, er blitt opphøyet til noe som ikke skal forvaltes. Dette strider med all sunn fornuft og det skaper enorm frustrasjon og avmakt hos de som lever med det.

Nok en gang er det distriktene som betaler prisen for å ha en ulvebestand langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. Dette er syvende året på rad vi blir liggende over bestandsmålet. Når skal vi bli hørt?

Kontaktpersoner for Naturbruksalliansen: Elin Kollerud, sekretær: elin@ufas.no, mob 92 04 72 34 Erling Aas-Eng, leder: erling@radhusetvingelen.no, mob. 40 23 28 37.


Naturbruksalliansen
er et samarbeid opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.