Hopp til innhold

Med dette grepet blir selskapene for alvor en aktør å regne med i det norske trelastmarkedet. Overtagelsen skjer 10. mai, med virkning fra 1. januar 2021, ifølge pressemeldingen.

– Naturlig nok fortsetter konsolideringen innen sagbruksindustrien. De nygifte har hver for seg vist en solid økonomi og synergiene etter ekteskapet må ha som mål å prestere enda bedre. Gausdal Bruvoll sitt kjøp av Fåvang Sag bør gjøre dem bedre i stand til å handtere et stadig mer krevende trelastmarked, få styrket fagkompetanse under samme tak og ikke minst en bedret kostnadseffektivitet. For Glommen Mjøsen Skog som betydelig sagtømmerleverandør til begge disse to enhetene ser vi oppkjøpet som et argument for at betalingsevnen for råvaren styrkes – og det er positivt, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog. 

Les mer på Gausdal Bruvolls hjemmeside