Hopp til innhold
Foto: Regjeringen

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) har i møte med Norges Bondelag, Norsvin, Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund diskutert tiltak mot afrikansk svinepest.

I en pressemelding fra regjeringen sier Pollestad at det er felles forståelse blant de sentrale aktørene for alvoret i situasjonen og den risikoen villsvin innebærer for dyrehelsa vår. Alle er enige om at villsvinbestanden i Norge må ned. Pollestad har allerede varslet om at målet er å utrydde villsvinbestanden i Norge.

Foto: Pixabay

Svinepest påvist for første gang i Norden

Svenske myndigheter meldte 6. september 2023 om utbrudd av afrikansk svinepest hos villsvin i Fagersta. Totalt ble det funnet sju døde villsvin i området, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm.

Det er første gang at denne alvorlige svinesykdommen er påvist i Norden. Et stort område på om lag 1 million dekar er båndlagt, og det er innført omfattende restriksjoner på ferdsel, jakt og skogsdrift. Kommersielle svinebesetninger blir avlivet som et forebyggende tiltak. Foreløpig er det uklart hvordan smitten har kommet til Sverige.

Ifølge Veterinærinstituttet har vi omtrent 1000 villsvin i Norge, mens det i Sverige anslås til cirka 300 000 dyr. Å utrydde villsvin i Norge vil ikke hindre at det kommer inn streifdyr fra Sverige, men ved å redusere antallet, reduseres også smittefaren.

– Norge har store utfordringer i og med den lange grensen mot Sverige. Desto viktigere blir det med aktiv handling og omfattende samarbeid, sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

Glommen Mjøsen Skog har deltatt aktivt i Villsvinprosjektet. Resultatene i prosjektet er gode. De beredskaps- og organiseringstiltakene som er iverksatt vil vise seg viktige om svenskene ikke lykkes med å stoppe svinepestutbruddet i Sverige, sier Gundersen.

Liste med tiltak

Villsvin er svartelistet i Norge, og i Handlingsplan mot villsvin for perioden 2020–2024 er målsetningen færrest mulig villsvin på minst mulig areal.

De viktigste forutsetningene for en vellykket gjennomføring er å få oversikt over villsvinbestanden og utbredelsen, redusere denne gjennom godt grunneiersamarbeid, å få på plass tiltak for tidlig oppdagelse av smitte og hindre eventuell smitte til tamsvinpopulasjonen. Skulle sykdommen komme hit, vil det få dramatiske konsekvenser.

Mattilsynet har forberedt en liste med aktuelle tiltak, som kan iverksettes dersom sykdommen skulle påvises her.

Villsvinseminar 9. november

Villsvinprosjektet arrangerer seminar 9. november på Quality Hotel Olavsgaard: Afrikansk svinepest på dørstokken – hva nå?

Det vil bli servert lunsj på seminaret, og både seminar og lunsj er gratis. Program for dagen finner du her.
Påmelding til seminaret finner du her.