Hopp til innhold

På grunn av Korona-situasjonen er det ikke mulig å gjennomføre møtene i henhold til Glommen Mjøsen Skogs vedtekter som sier at andelseiermøtene skal gjennomføres i løpet av mars måned og årsmøtet i løpet av april. 

– I følge samvirkeloven må årsmøtet gjennomføres innen utgangen av juni. Tilsvarende situasjon har mange andre samvirkeorganisasjoner. Vi har kontakt med flere for å utveksle ideer til hvordan vi kan gjennomføre møtene med de forutsetninger vi nå har. I tillegg er vi i kontakt med advokat for å sikre at vi holder oss innenfor juridiske rammer, sier organisasjonssjef Per Skaare.

Gjennomføring uten fysisk oppmøte

– Administrasjonen arbeider med en modell for å få gjennomført møtene uten fysisk oppmøte, som samtidig sikrer deltakelse for alle. Modellen må gi andelseierne god informasjon, mulighet for å stille spørsmål, foreslå motkandidater til valgkomiteens innstilling og stemme ved de valgene som skal gjennomføres. Tilsvarende arbeides det med en løsning for gjennomføring av årsmøtet uten fysisk oppmøte, sier Skaare.