Hopp til innhold
Helikopter flyr over skog og gjødsler.
Gjødsling foregår med helikopter om sommeren. Bestillingsfristen er 1. mars. Foto: Øystein Haugerud

Skog som gjødsles får fart på veksten. Dermed får du større trær, og får mer betalt når skogen skal hogges.

– Gjødsling er kjent for å være det tiltaket i skogen som gir best avkastning, dette fordi det er såpass kort tid fra investeringstidspunktet og fram til hogst, sier skogkulturansvarlig i Glommen Mjøsen Skog, Christian Svenkerud.

Klimatiltak

Dessuten er gjødsling bra for klimaet, for når trærne vokser mer binder de mer karbon. Derfor gir staten støtte til skogeiere som gjødsler som et klimatiltak. I 2024 er satsen på tilskuddet på inntil 50 prosent, som i fjor.

Hvis det er mange søkere vil midlene som er avsatt til ordningen fordeles mellom søkerne, slik at tilskuddssatsen er inntil 50 prosent. Slik har det også vært tidligere år, men det har alltid vært budsjettert med et stort nok beløp til at søkerne har fått maksimal tilskuddssats.

Dessuten kan du bruke penger fra din skogfondskonto til utgifter til gjødsling, og få skattefordel. Dermed kan du til sammen få store deler av kostnadene dekket av staten.

Tilskudd til gjødsling av skog

  • Gjelder furudominert skog med bonitet fra F8 til F17 og grandominert skog med bonitet fra G8 til G20.
  • Hogstklasse 4 prioriteres.
  • Det må være mindre enn 20 prosent løvtrær.
  • Det kun skal gjødsles på vegetasjonstypene bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog.
  • Krav om miljøhensyn som blant annet gjødselfrie soner mot miljøforekomster og bekker, elver og innsjøer.

Les mer om ordningen og hvordan du søker hos Landbrukdirektoratet.

Bestillingsfrist 1. mars

Som regel gjødsles skogen én gang i løpet av omløpet, rundt 10 år før slutthogst. Bestandet er da som regel i en eldre hogstklasse 4.

Skoggjødsling foregår hovedsakelig i juni og juli. Siste frist for bestilling av gjødsling er 1. mars.

Nesten all spredning av gjødsel i skog skjer med helikopter. Gjødselprodusenten Yara har fremstilt en gjødsel spesielt til dette formalet som heter Opti-Kas Skog. Den inneholder 27 % nitrogen, som er fordelt med lik mengde ammonium og nitrat.

Glommen Mjøsen Skog hjelper deg med å vurdere om din skog er egnet for gjødsling og når det bør gjøres. Vi utfører gjerne gjødsling for deg, og gir en gratis befaring.