Hopp til innhold
Sverre Holm i forsamling.
Fagsjef skogskjøtsel, Sverre Holm, fortalte hvordan vi best kan ruste skogene våre for et annerledes klima. Foto: Heidi Storsveen Skaug

Rundt 70 skogeiere deltok da Glommen Mjøsen Skog inviterte til møte i hovedstaden torsdag. Samlingen var for andelseiere med skogeiendommer i hele Glommen Mjøsen Skog sitt geografiske område, og som til daglig bor i Oslo-området.

– Tilpass skogskjøtselen

– Klimaendringene skjer raskere enn tidligere, og skogens egen tilpasningsevne til et nytt klima blir satt på en prøve. Da er det vesentlig at vi ikke gir skogen større utfordringer enn den trenger, sa Sverre Holm til en lydhør forsamling skogeiere.

Han forklarte at det er viktigere enn før å sørge for foryngelse med rett treslag og pleie skogen på en måte som gir den det beste utgangspunktet for å være rustet til å håndtere framtidens klimautfordringer.

Slik kan vi tilpasse skogbruket til et endret klima

  • Mer barblandingsskog og mer løv i barskogen.
  • Få grana vekk fra furumarka.
  • Ungskogpleie blir enda viktigere enn før. Gir mulighet til å prioritere rett treslag og gi trærne plass til å bygge stor rot som gir en mer stabil skog.
  • Forebygg råte. Bruk stubbebehanding, hogg til riktig tid og vurder å skifte treslag.
  • Faren for at gran blåser ned øker med høyde og alder. Unngå for gammel gran der det er vindutsatt.
Gudmund Nordtun foran forsamling.
Administrerende direktør Gudmund Nordtun delte siste nytt fra Glommen Mjøsen Skog. Foto: Heidi Storsveen Skaug

Viktig møteplass

Skogeierne fikk også en oppdatering om hva som rører seg i Glommen Mjøsen Skog og rundt oss av administrerende direktør Gudmund Nordtun.

Salgssjef tømmer, Håkon Bakken, fortalte om de lange linjene i tømmermarkedet og om det finnes mørke skyer på himmelen.

Håkon Bakken holder presentasjon.
Håkon Bakken orienterte om tømmermarkedet. Foto: Heidi Storsveen Skaug

Organisasjonssjef i Glommen Mjøsen Skog, Heidi Storsveen Skaug, tror det ble en veldig nyttig kveld for skogeierne.

– Vi fikk gode tilbakemeldinger på programmet og at vi tok turen til Oslo for å møte denne gruppen andelseiere. Det er viktig for oss i Glommen Mjøsen Skog å “se” våre andelseiere ut fra deres perspektiver og ut fra hvilken type skogeier de er.  Ikke alle er like eller har samme behov, understreker hun.

Heidi Storsveen Skaug foran forsamling.
Organisasjonssjef Heidi Storsveen Skaug var glad for å kunne møte skogeierene som er bosatt i Oslo-området. Foto: Håkon Bakken

Organisasjonssjefen sier Glommen Mjøsen Skog alltid har behov for å kjenne andelseierne, uavhengig av areal, innmålt tømmer og geografi.

– Ut fra dette prinsippet har vi enkelte arenaer som er tilpasset en nærmere definert gruppe. Oslomøtet er derfor ikke bare en tradisjon, men en naturlig aktivitet for en organisasjon der den gjensidige nytten av å treffe hverandre oppleves stor både for Glommen Mjøsen Skog og de som møter på arrangementene, sier Storsveen Skaug.