Hopp til innhold
I USA og Canada er det i løpet av siste året lagt ned industrikapasitet tilsvarende et forbruk på 6 millioner kubikkmeter råvare, forteller salgssjef tømmer Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug.

Cellulose av bartre er et halvfabrikat av trefiber som kan benyttes til mange produksjoner. Som for eksempel papir, kartong, tøy til klær og hovedsubstans i piller innen farmasøytisk industri.

Et tilbakeblikk på celluloseprisene viser en markant prisstigning i 2018.

– Prisen nådde toppen på rundt 1200 dollar per tonn, som da var for rene himmelen å regne, sier Håkon Bakken.

Store svingninger

I 2020 var prisen nede på rundt 850 dollar per tonn. Dette kan ellers regnes som et normalnivå for femårsperioden før 2018.

– Allerede i 2021 begynte prisen å stige igjen, og var på sitt høyeste tidlig på høsten 2022. Da kunne man notere ny rekord med rundt 1500 dollar per tonn, forteller Bakken.

Deretter kom et nytt prisfall, ned til 1150 dollar per tonn.

– Sist høst gikk prisen igjen oppover, og nå i begynnelsen av mars ligger den rundt 1350 dollar per tonn. Trekker vi fra normale rabatter på 40 prosent, ender vi på 810 dollar per tonn i det europeiske markedet. Prisnivået i det asiatiske markedet ligger rundt 10 prosent lavere, opplyser Bakken.

Prisutviklingen de siste månedene kom overraskende på mange.

– Riktignok skal vi ta med oss at rabattene har økt fra 25 prosent til 40 prosent på store volum til større kunder i løpet av de siste ti årene. Like fullt kan vi konstatere at celluloseprisen stiger. Årsaken er nedleggelse av industri, sier Bakken.

Industrinedleggelser i USA og Canada

Han viser til at bare i USA og Canada er det i løpet av siste året lagt ned kapasitet tilsvarende et forbruk på 6 millioner kubikkmeter råvare.

– Det som har utløst dette er råvarebrist på grunn av billeherjinger på skogarealene, forklarer Bakken.

I Norden, derimot, er det etablert ny kapasitet som netto etter nedlegginger tilsvarer et økt forbruk på mer enn 3 millioner kubikkmeter skogsråvare.

– Vi må også ta med oss at flere finske industrier går på redusert fart på grunn av råvaremangel som en konsekvens av sanksjoner mot Russland. Før vestens sanksjoner mot Russland i 2022 importerte Finland rundt 9 millioner massevirke og celluloseflis fra Russland, forteller salgssjef Bakken.

Han påpeker at selv om en del produkter med base i cellulose, som for eksempel emballasje, har falt i pris, kan mye tyde på utflatingen blir etterfulgt av prisøkninger.

– Råvaremangelen med dertil hørende økte massevirkepriser vil også bidra til en sterkere innsats fra industriene for å få ferdigproduktene opp i pris, sier han.

Vesentlig skifte for skogbruket

Han legger vekt på at det for skogbruket er et vesentlig skifte å gå fra overutbud av massevirke til underdekning.

– Markedet virker! Økt etterspørsel har gitt økt pris. Her kan vi registrere at rotnetto (nettoverdi) på massevirke fra sluttavvirkning har økt med nærmere 400 prosent fra 2017 til vinteren 2024! sier Bakken.