Hopp til innhold

Variert fagprogram

Det var fire ulike fagtema på programmet. Fagsjef Sverre Holm og skogstudent på Høgskolen Evenstad, Anders Valvik, holdt et foredrag om skogskjøtsel med tema lønnsomhet ved forhåndsrydding og før tynning. Oppsummeringen var som følger: Forhåndsrydding forsterker effekten av tynningstiltaket i positiv retning og EDEL anbefaler alltid forhåndsrydding ved mer enn 100 ryddestammer pr daa. Men, forhåndsrydding og tynning kan aldri kompensere for manglende utført ungskogpleie.

Næringspolitisk sjef Yngve Holth har gjort comeback i Glommen Mjøsen Skog og leverte et humørfylt og faglig godt foredrag om generasjonsskifter og konsesjon, praktiske råd og erfaringer. Her kom det mange spørsmål og kommentarer på et krevende fagfelt.

Oslo-møte3.jpg

Styreleder Heidi Hemstad orienterte om de gode resultatene i Moelven Industrier og om EUs skogpolitikk. Skog er på agendaen i EU for tiden, og dette vil også utfordre norsk skogbruk. Tema blir viktig fremover for hvordan EU skal nå sine klimamål i 2050. Skogen får mye fokus CO2 lagring, men også muligheter for nye materialer og innsatsfaktorer i produkter som er klima gunstige.

Ros fra salen

Det var mange gode innspill og refleksjoner på opplegget, vi fanget blant annet opp;

Søskenparet Lars og Anne Urstrømmen, skogeiere i Rendalen:

– Faglig påfyll er «gullkantet» og nødvendig. I dag kom det opp mange ting og ta med seg og ikke minst Yngve Holth er «godt pålest» for å bruk et lokalt Rendalsuttrykk. Det er artig å møte andre skogbrukere med samme fokus og driftsgrunnlag.

– Interessant å få informasjon om det som rører seg internasjonalt i skjæringspunktet skog og miljø, dette vil også prege våre premisser for å drive skogen vår framover.

Trond Erik Sveen, skogeier i Elverum:

– Dette var informativt og nyttig for meg. Jeg er nysgjerrig på muligheter og premisser for å kunne kjøpe skog og fikk med meg mange gode råd og poeng i så måte gjennom innlegget til Yngve.

Annika Michelsen og Turid Tufte, skogeiere i henholdsvis Våler og Åsnes:

– Dette er et godt og nyttig tiltak av Glommen Mjøsen Skog. Vi får ideer og gode råd i det å drive skogen vår på en god måte. Flere interessante «knagger» som vi kan tenke gjennom og følge opp i etterkant.

Rolf Th. Holm, styremedlem i Glommen Mjøsen Skog og skogeier i Setskog:

– Oslo-møtet har vært avholdt i mange år og trekker alltid mye folk. Det er viktig for oss å møte andelseiere i hele vår langstrakte geografi og sette aktuelle saker på dagsorden. Nå er det lenge siden vi har kunne møtes fysisk og det er gledelig å se at responsen er så god.

– Jeg syntes programmet var allsidig og innleggene gode. Ikke minst det å bli orientert om EUs arbeid med klima og skognæringen, som også styret i Glommen Mjøsen Skog følger tett.