Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog har et bredt tjenesteområde og driver i et konkurranseutsatt marked. Som regionsjef i region Havass får du ansvaret for å lede en stor avdeling i et av våre mest aktive områder i gamle Østfold og Akershus. Regionen består av 14 medarbeidere som driver med tømmerkjøp og administrasjon av hogst- og skogkulturoppdrag i store deler av Viken. .  

Som regionsjef er det en fordel om du har skogfaglig bakgrunn og kjennskap til mekanismene i tømmermarkedet. Vi ønsker at du har kommersiell teft, tenker produktutvikling og setter kunden i fokus. Glommen Mjøsen Skog er offensive digitalt, og du bør derfor ha interesse for å ta i bruk og få innsikt i ny teknologi for å effektivisere verdikjeden 

Regionsjefen tildeles mye tillit og handlingsrom. Dine medarbeidere er selvstendige og arbeider desentralisert. Vi ser etter deg som er strukturert og engasjert, med en teft for å utvikle gode lagspillere og sette sammen gode team.  

Om stillingen  

  • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, gode pensjonsordninger og bedriftshelsetjeneste.  
  • Rapporterer til skogsjef og er en del av ledergruppen i skogavdelingen. 
  • Regionen har kontorer i Ørje, Slitu og Årnes. 
  • Vi løser mye digitalt, men avdelingen er spredt, og noe reisevirksomhet må påregnes. 

Om oss

Vi jobber med grønn verdiskaping i skogen hver eneste dag. Glommen Mjøsen Skog SA er et skogeierandelslag, eid av over 7 000 skogeiere. Vår virksomhet omfatter tømmeromsetning, skogtjenester, skogbruksplan, næringspolitikk, rådgiving, samt eierskap i skogindustri. Glommen Mjøsen Skog har 130 ansatte og omsetter for cirka 2,5 milliarder kroner. Våre kontorer finner du over hele Innlandet og deler av Viken fylke. Selskapets forretningsadresse er Elverum. 

Spørsmål om stillingen

Søk stillingen via finn.no sin søknadsportal.

Søknad og CV kan også sendes direkte til skogsjef Torgrim Fjellstad på oppgitt e-postadresse. Eventuelle spørsmål kan rettes til Torgrim Fjellstad, tlf. 992 54 125 eller administrerende direktør Gudmund Nordtun, tlf. 957 23 290  

Søknadsfrist: 01.03.2022,  søknader behandles fortløpende.