Hopp til innhold

Du vil være en ressursperson innenfor hele selskapets virksomhet og et sentralt bindeledd mellom operativ drift og økonomi. I tillegg vil du være en viktig bidragsyter inn i selskapets digitale utvikling.

Arbeidsoppgaver

Vi ser for oss at dine hovedoppgaver er knyttet til økonomisk oppfølging av vår prosjektportefølje og øvrig aktivitet mot skogavdelingen, herunder selvstendig ansvar for regnskap og rapportering i ett eller flere av våre datterselskap.

  • Bidra til å videreutvikle og forenkle systemer og rutiner i skjæringspunktet mellom operativ drift og økonomi.
  • Delta i utarbeidelse av for- og etterkalkyler av lønnsomhet.
  • Intern opplæring i systemer og rutiner tilknyttet prosjektoppfølging.
  • Bidra i intern og offentlig rapportering.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning (minimum bachelornivå) og erfaring innen økonomi og regnskap.

Høyt ferdighetsnivå i excel og PowerBI.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Evne å se sammenhenger og konsekvenser på tvers av systemer og virksomhetsområder.

Vi tilbyr

En selvstendig og utviklende stilling i et spennende selskap med godt arbeidsmiljø og store ambisjoner. 

Kontorplass er Elverum eller Lillehammer, noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Søknad med søknadsskjema finner du på finn.no

Søknadsfrist 10. mars 2022.

Søknad og CV kan også sendes direkte til regnskapssjef Kari-Anne Berget, kab@glommen-mjosen.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Kari-Anne Berget, tlf. 922 48 759.