Hopp til innhold
Kick-off samling for ansatte i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Vegar Strand

Det å fastsette strategi for utvikling og verdiskaping av Glommen Mjøsen Skog er en av styrets viktigste oppgaver. I tillegg til å skape verdier for eierne skal styret og samvirket også sette en retning for hvordan andre interessenter skal hensyntas gjennom virksomhetens prioriteringer.  

Glommen Mjøsen Skogs styre startet arbeidet med en fornyet strategi på forsommeren 2022. Arbeidet involverte både tillitsvalgte, ledelse og ansatte.  

Styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

– Strategiplanen 2023-2026 gir en klar retning, setter mål og beskriver våre ambisjoner, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog. 

– Strategiplanen er styrets viktigste verktøy for å navigere selskapet, og et tydelig styringsdokument for administrasjonen og resten av Glommen Mjøsen Skog, sier hun. 

Kick-off for ansatte

Som del av å få strategien over i handling, er det satt i gang en rekke konkrete prosjekter med hensikt å gjøre Glommen Mjøsen Skog i enda bedre stand til å levere presisjon, effektivitet og kvalitet. For ansatte markerte en samling i august oppstart for prosjektene i det vi kaller LØFT26.  

Administrerende direktør Gudmund Nordtun og skogbruksleder i Rendalen, Tommy Nygård.

– Formålet med kick-off var å gjøre ansatte kjent med LØFT26, få inspirasjon fra andre organisasjoners forbedringsarbeid og bli bedre kjent på tvers av organisasjonen, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun. 

– Sammen skal vi løfte oss innen økt kvalitet og presisjon, bedre oppfølging og utvikling av kultur og kompetanser. Vi har en solid plattform å bygge videre på i hvordan vi gjør jobben vår og hvordan vi arbeider sammen, sier han. 

Nordtun viser til at vi lever i en urolig tid, og at forutsetningene for virksomheten skifter raskere enn noen gang. 

– Med LØFT26 og tilhørende strategi og målbilde har vi en klar retning for de kommende årene, understreker Nordtun. 

Skjalg S. Stavheim og Atle Rørhus fra industribedriften Hexagon Ragasco, samt Claus Ryste fra det norske alpinlandslaget, deltok på ansattsamlingen med interessante perspektiver på forbedringsarbeid fra sine respektive organisasjoner, og kunne vise til tydelige resultater fra arbeidet sitt. 

– Hvordan de begge har kombinert tålmodighet, utholdenhet, kultur, hardt arbeid og en iboende nysgjerrighet har overføringsverdi til oss. Vi har et fantastisk positivt engasjement i selskapet vårt, og mye bra å bygge videre på, sier Gudmund Nordtun.