Hopp til innhold

Kreditorfristen til Brønnøysundregisteret utløp 24. august. Det har ikke kommet noen innsigelser, og det betyr at selve sammenslåingen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog er i gang og at ny organisasjon settes 1. september.

For administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog er det viktig å understreke at det er fullt trøkk i kjernevirksomheten:

– Glommen Mjøsen Skogs hovedoppgave skal være å tilby høyest mulig tømmerpris, gi full avsetning på skogeierens tømmer og tilby tømmer- og skogtjenester av høy kvalitet og presisjon, sier Nordtun. 

Torsdag 29. august vedok styret at nytt selskap skal hete Glommen Mjøsen Skog. Og allerede fra neste uke skjer følgende endringer: 
 • NY LEDERGRUPPE ER PÅ PLASS OG ER OPERATIV

 • SKOGBRUKSLEDERE
  Skogavdelingen inndeles i nye regioner, skogbrukslederne har fortsatt ansvar for sine «gamle» områder. Det vil si at du tar kontakt med og forholder deg til den samme skogbruksleder som før. 
 •  HJEMMESIDE 
  Fra den første uka i september opererer vi med én nettside. 
  Adressen vil bli www.glommen-mjosen.no. De gamle adressene fungerer fortsatt (www.glommen.no og www.mjosen.no), og brukerne kobles bare videre. Ny hjemmeside under arbeid og vil komme i løpet av høsten. Ny profil og ny logo vil også kommer i løpet av høsten.
 • FACEBOOK
  Facebook-sidene til Mjøsen Skog og Glommen Skog slås sammen i september. Dette skjer fra Facebook sentralt. Følgerne på de to sidene blir automatisk med videre.

– Merk at fram til 1. januar 2020 skjer all handel fortsatt med henholdsvis Glommen Skog og Mjøsen Skog. Det vil for eksempel si at tømmerkontrakter som inngås nå og ut året, inngås med enten Glommen Skog eller Mjøsen Skog, sier Nordtun.

Dersom du lurer på noe eller har innspill til oss, ta kontakt med Glommen Mjøsen Skogs sentralbord på telefon 62 43 53 00 eller send oss en e-post på post@glommen-mjosen.no.