Hopp til innhold

– Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, var åpningsreplikken til møtelederen. Møtet, i regi av Glommen Mjøsen Skog, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag, var rettet mot grunneiere og offentlig forvaltning innenfor områder med flest villsvin.

Krever grunneiersamarbeid

Det er særlig svinepesten man frykter. Afrikansk svinepest er en svært alvorlig smittsom virussykdom som rammer både ville og tamme svin og som nå brer seg i høyt tempo i Europa. Tiltak må rettes mot å begrense etablering av villsvin for å forhindre spredning av ulike sykdommer.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, forstår de som ønsker å bekjempe villsvin i norsk natur og de som ser mulighet til næringsutvikling, men han mener at samfunnsansvaret veier tyngre. Et koordinert samarbeid over store areal er helt avgjørende for godt resultat, og mener at sjansen er god for å lykkes så lenge man enes om denne og satsingen på tvers av organisasjonene innenfor jord, skog og utmark.

Administrerende direktør i Norskog, Arne Rørå, oppfordrer skogeierne til aktivt å gå inn i forvaltningen av villsvinet. Konsekvensen av et utbrudd av afrikansk svinepest vil være som en pandemi og kan ha store konsekvenser for vår virksomhet. Hva skjer ved funn i skogen – må vi stenge ned all skogsdrift innenfor et område?

Ingen gikk i skytegravene

– Alle var svært lydhøre og ingen gikk i skytegravene. Det er jo en kjensgjerning at noen bønder vil utrydde, mens noen skogeiere ser villsvin som et nytt jaktbart vilt som i tillegg er kommet inn i ulvesona der elgjakten er kraftig redusert. Handlingsplanen som har som mål minst mulig villsvin på minst mulig areal og at bestanden skal forvaltes innenfor de samme rammene, dvs grunneiers ansvar, som annet vilt, fikk støtte, oppsummerer Gunnar A. Gundersen etter møtet.

Mer fra villsvinseminaret på bondelaget.no