Hopp til innhold

– I disse tider endrer situasjonen seg raskt. God informasjon om det som påvirker skogeier i forbindelse med dette blir viktig nå, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Vår desentraliserte måte å jobbe på og organisere oss på er nå en styrke. Vi har stengt ned alle våre lokalkontor for publikum og de ansatte har hjemmekontor. Flere har arbeidshverdagen sin i skogen, langt fra store folkemengder, sier Nordtun.

God kapasitet – forholdsregler ved befaring
– De som jobber i skogsmaskinene jobber for seg selv langt unna folk. Det samme gjelder for de som kjører tømmerbilene. Vi påvirkes selvsagt også av at skoler og barnehager er stengt, men vi klarer å holde god kapasitet i verdikjeden, sier skogsjef Johannes Bergum.

– Vi fortsetter med befaring. Men det er ikke lenger tillatt å sitte flere i samme bil. All bevegelse og dialog skjer ute og i god avstand fra hverandre. Våre skogbruksledere er operative som før, sier Bergum.

-I Glommen Mjøsen Skog hjelper vi hverandre – arbeidsinnsats kan forflyttes mellom avdelinger for å ivareta forretningskritiske områder, sier Nordtun.

Industrien
– I Moelven Industrier går produksjonen for fullt. Imidlertid er vi del av en lang verdikjede, hvor det ene leddet er avhengig av det neste, og dette holder vi oss løpende orientert om, sier Nordtun.

– Vi må ta høyde for at vi vet lite om hvordan tida framover blir, men vi gjør vårt beste og jobber hardt for å holde hjulene i gang, sier Bergum.

Hjemmekontor
Alle kontorer til Glommen Mjøsen Skog er stengt for publikum og folk jobber fra hjemmekontor. Møter foregår via digitale plattformer.

-Som ansatte og medmennesker skal vi opptre på en måte som gjør at vi ikke utsetter andre for unødvendig risiko for smitte. Dette er en felles dugnad og gjør vi dette godt, så kommer samfunnet tilbake til mer normal gjenge raskere, sier Nordtun.