Hopp til innhold

Her fikk tillitsvalgte en grundig presentasjon av den daglige driften, den næringspolitiske satsingen og ikke minst siste nytt fra Moelven.

Har vi en eierorganisasjon som er rigget for framtiden?

Styret med styrelederen i spissen har satt i gang et arbeide med henblikk på en framtidsrettet organisasjonsmodell for Glommen Mjøsen Skogs eierorganisasjon.

– Hva vil vi med samvirket vårt? Hadde vi tegnet kartet på nytt ville vi neppe endt med en organisasjonsmodell som er så kompleks som den vi har i dag. Rekk opp hånda den som klarer å fortelle meg hvordan valgkomiteene er satt sammen, oppfordret hun.

Til å inspirere forsamlingen foran gruppearbeidet, som nettopp hadde framtidig organisering som tema, var ordfører i ett av skogeierområdene i vår svenske søsterorganisasjon Södra invitert.

Åke_beskåret.jpg

Åke Carlson er ordfører i ett av skogeierområdene i Södra. Foto: Silje Ludvigsen

Åke Carlson holdt et engasjerende innlegg om hvordan eierne er organisert på svensk side og hvilke tanker de har for samvirket inn i fremtiden. Forsamlingen merket seg at det gjennomgående var god kommunikasjon i organisasjonen, og meget god oppslutning på de fleste medlemsarrangementer i Södra, enten de var digitale eller fysiske.

Bærekraft, forskning og fakta

Samfunnet ønsker å gå i en grønnere retning, minske CO2-utslipp ved hjelp av skogen og bruke mye mer tre i bygg. Men noen mener at skogen ikke er en del av klimaløsningen når den brukes, den bør stå.

– Paradokset er at et bærekraftig skogbruk, som et virkemiddel for å nå klimamålene, ikke er selvsagt for samfunnet. Vi har en jobb å gjøre med å møte argumentasjon med fakta, slo administrerende direktør Gudmund Nordtun fast.

– Det er blant annet startet et prosjekt som skal forske på effekter av skogbruk på biomangfold, karbonlagre og økologiske prosesser.

– Glommen Mjøsen Skog er også i full gang med bærekraftsrapportering. Dette blir en del av årsrapporten for 2021.

Fra salen_beskåret.jpg

Plantekrisa som ble avblåst

Gudmund Nordtun var spent foran vårplantesesongen. Ti millioner planter skulle plantes, men stengte grenser førte til at våre sesongarbeidere ikke slapp inn i landet.

– Vi trodde en periode av mye planter måtte kastes. Det skjedde heldigvis ikke. Takk til skogeiere som har plantet selv og til alle norske ungdommer som strømmet til. Det ble gjort en god jobb for å rekruttere norsk ungdom, sa han.

Mer enn gran og furu

Interessen for bjørka har økt. Norwegian Wood Cluster leder et samarbeid med forskere og næringsvirksomheter om hvordan man kan utnytte og foredle bjørk bedre enn vi gjør i dag.

– Skogbruket har hatt et tradisjonelt tankesett rundt gran og furu. Men vi må også se på andre muligheter, og vi både motiveres av og støtter opp initiativ av denne typen, sa Gudmund Nordtun.

Gudmund_beskåret.jpg

Administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Silje Ludvigsen

2021 slår alle rekorder for Moelven

Høy etterspørsel, sterk prisutvikling internasjonalt og ivrige hjemmesnekkere har gitt tidenes beste år for Moelven-konsernet. Utviklingen har vært svært gunstig.

– I 2021 tok alt av – det blir året vi kommer til å snakke om i overskuelig fremtid, sa Gudmund Nordtun i sin innledning.

– Trelastprisen vil nok gå noe ned, men vi tror på et stabilt, historisk høyt nivå også framover. Det forklares med at vi har underskudd på trevirke og ønsker å dreie over til mer bruk av fornybare ressurser. Da kreves det mye skog!

Morten_beskåret.jpg

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven. Foto: Merete Haagenrud

– Jobber kontinuerlig med å forbedre lønnsomhet og struktur

Moelvens konsernsjef Morten Kristiansen viste til snuoperasjonen de senere årene med formål å skape tilfredsstillende lønnsomhet  og sikre investeringskapital.

Avdelingene ble kategorisert røde, gule og grønne enheter etter lønnsomhet. De virksomhetene som ikke klarte å snu sin lønnsomhet og komme seg fra rød til gul kategori ble utfaset.

– Vi måtte slippe taket i de enhetene som ikke hadde forutsetning til å bære seg selv. Noen av disse virksomhetene har vi solgt videre til nye eiere fordi vi rett og slett ikke var rett eier, fortalte han.

Han orienterte spesielt om sagbrukene i Glommen Mjøsen Skogs geografi.

– Brukene drives godt, er «grønne», og det har vært gjort store investeringer der de senere årene,

– Historisk er vår største investering ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss på 270 millioner. Dette har vært helt avgjørende for avsetning av sagflis og har dermed gjort at sagbrukene har kunnet gått for fullt.

– Dette er veldig bra og spennende! Moelven sørger for at vi har en oppegående industri med betalingsevne for tømmeret vårt, kommenterte Børre Rogstadkjærnet fra Elverum.

Yngve og Gunnar_beskåret.jpg

Næringspolitisk sjef Yngve Holth (tv) og seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen. Foto: Merete Haagenrud

Rådgivning og næringspolitikk

Glommen Mjøsen Skog driver i dag både med rådgivning og næringspolitisk påvirkningsarbeid gjennom egne nettverk og egen kompetanse og i samarbeid med andre aktører.

Næringspolitisk sjef Yngve Holth og seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen holdt høstmøtets siste innlegg.

Her ble det blant annet orientert om arbeidet med eiendoms- og grunneierrett, de pågående PEFC-forhandlingene, EUs syn på skognæringen og det politiske bildet.

– Det er mange gode formuleringer i Hurdalsplattformen, men også noe malurt som forslag om gjeninnføring av priskontroll.

De understreket videre betydningen av de internasjonale føringene som vil komme om hvordan skogbruk skal drives i fremtiden.

– Dette vil også påvirke oss, og det er en bekymring for at vi etter prinsippet «one size fits all» blir pålagt retningslinjer som ikke er tilpasset et norsk skogbruk

I medvind

Etter middag ble kvelden godt utnyttet til sosialt samvær, relasjonsbygging og faglig prat. Det var ingenting som tydet på at Glommen Mjøsen Skog er en relativ fersk organisasjon eller at covid 19 har lagt en demper på viljen og engasjementet for Glommen Mjøsen Skog.

Det lover godt for framtiden og det er hyggelig å konstatere at både skognæringen og Glommen Mjøsen Skog er i medvind.

IMG_20211125_172326.jpg