Hopp til innhold

 

Trond Erlien.jpg

Tillitsvalgt Trond Erlien tar sjansen på at kaffen blir passe sterk.

Ku, solcelle og flisfyring

De tillitsvalgte viste at de tar vertskapsrollen på alvor. Skogeier og gårdbruker Embret Rønning tok imot på slektsgården Rønningen med nybakte boller og bålkaffe. Rønningen har røtter tilbake fra før 1500-tallet og er i dag et mjølkebruk i kombinasjon med skog, vesentlig furu og bjørk. De siste årene er det gjort betydelige investeringer i driftsbygninger, flisfyring- og solstrømanlegg.

– Vi har produsert økologisk melk siden 2002, og leverer drøyt 320 tonn melk årlig, fortalte Embret Rønning.  

– I 2016 stod det nye heltrefjøset og flisfyringsanlegget ferdig. En investering på 8 millioner kroner. Solstrømanlegget ble tatt i bruk i 2020 og samme år investerte vi i elektrisk minilaster til foring i fjøset.

Det var stor interesse for solstrømanlegget og på spørsmål om vinteren og store snømengder skapte problemer for strømproduksjonen svarte Embret Rønning;

– Vi har små utfordringer med snø. Vinterstid er det uansett korte dager og lavere produksjon, men vi erfarer at strømproduksjonen stiger mer enn normalt når sola er framme og reflekterer sollyset på snøen.

Flising_beskåret.jpgLokale skogressurser til produksjon av biovarme

Embret Rønning kjører fram mellom 20 og 30 lass fjellbjørk som blir fliset på gården, går rett inn i flisbingen og videre inn i flisfyringsanlegget. Ole Anders Mælan i Alvdal Biovarme – var på plass med lastebilmontert flishugger og demonstrerte hvor effektivt denne jobben blir gjort.  

– Vi har to biler i drift og tar på oss oppdrag for private, som her hos Embret Rønning, og for bedrifter. Vi hugger blant annet flis for Glommen Mjøsen Skogs leveranser til Holmen Biovarme på Tynset og til varmeanlegget her i Vingelen, fortalte Aaen.

Marius Eggen.jpg

Marius Eggen fortalte at han og samboeren tok over i 2013 for å viderefører osteeventyret som foreldrene hans startet i 2001.

Norsk ost i verdensklasse

Programmet viste muligheter og bredde i det lokale næringsgrunnlaget. Fra boller og bålkaffe ble vi tatt med til Vingelens berømte Eggen Gårdsysteri som har høstet mange priser og utmerkelser for sine oster. Spesielt ostene «Fjellblå» og «Fjellgo» har gjort det godt både hjemme og internasjonalt. Da vi var på besøk, var nettopp oste-NM avholdt og oste-VM i Spania stod for døren.

– Norsk ost er verdensklasse, og det er svært høyt nivå i oste-NM. Vi tok to gull i NM i helga – det er stor stas!

– Fjøset og ysteriet ligger vegg i vegg så mer kortreist er det vanskelig å få det – og foredlingsgevinsten, ja den beholder vi i bygda, forteller dagens driver Marius Eggen.

Samtlige i turfølget hadde med seg velfylte og godt luktende poser med prisbelønte oster etter besøket i gårdsbutikken.

Gammel tradisjon og nye produkter

Hos Mette og Erling Birger Semmingsen på Telstad Gjestegård på Tolga fikk vi et tilbakeblikk på gårdshistorien bakover til 1770-tallet og til dagens satsing på fisketurisme med europeiske gjester. I tillegg til å drive gjestegård driver de gårdsbruk med skogsdrift og produksjon av sau og mandelpoteter.

Glommen Mjøsen Skogs mangeårige skogbruksleder og vert, Erling Birger Semmingsen, serverte gode fiskehistorier som inkluderte både kjendiser og mindre kjente fiskeentusiaster. Middagen var kortreist og velsmakende, både lammet og mandelpotetene var produsert på gården. 

Skogvandring_beskåret.jpgTil skogs for å diskutere skjøtsel

Arrangementets andre dag ble viet skogbruket. Under skogvandringen i skogen til Per Hermann Hansæl ble det diskusjoner om stell av skog, ungskogpleie, tynning og gjødsling på furuområder og ellers alt mellom rota og trekrona. Skogbrukslederne fra Glommen Mjøsen Skog og skogbrukssjefene Per Ekre og Torje Børke i Nord Gudbrandsdal deltok med sin kunnskap og erfaring.

Første stopp var et forynget furufelt. Skogen ligger i et av Nord-Europas største kvartærgeologiske område med grus og silt etter isbresjøer og som har status som Landskapsvernområde.

– Generelt gjelder regelen om at furuforyngelse trenger markberedning. Her er kvitmose eller kvitkrull i store mengder og det er vanskelig for furufrø å trenge gjennom, men siden vi er i et kvartærgeologisk område må det søkes om å markberede og det er ikke gjort i dette tilfellet, fortalte Per Hermann. 
Atle Kalbækken.jpg

– Furua er på god vei, men det tar tid, i tillegg har vi noen utfordringer med beiteskader både fra hjort og elg, supplerte skogbruksleder Atle Kalbækken.

Gjestene fra Gudbrandsdalen kjente seg godt igjen i temaene som ble tatt opp og delte egne erfaringer i de mange diskusjonene underveis.

Neste stopp på skogvandringen var et furubestand som ble gjødslet i våres. Per Hermann fortalte at han, når tiden er inne, kommer til å utføre hogsten selv.

– Jeg ble i sin tid frarådet å investere i hogstmaskin. Rådet var velment og kom fra skogbruksleder Erling Birger Semmingsen, men jeg fulgte det ikke, sa han spøkefullt.   

Ved grillen.jpg

Tillitsvalgte hadde fyrt opp grillen og kaffen putret over bålet etter endt skogvandring og det ble servert lokalproduserte burgere med tilbehør.  

Svartkjel.jpg

Kaffen ble servert i en svarkjel av det riktig store slaget før siste stopp på den lokale foredlingsbedriften Alvdalsstolpen AS.

Avslutning på Alvdalsstolpen

– Alvdalsstolpen ble etablert allerede i 2003. I 2009 ble firmaet kåret til årets gasellebedrift, og siden har det gått i riktig retning, fortalte daglig leder Tommy Stormoen.

Alvdalsstolpen2.jpg

– Antall ansatte er fordoblet som følge av en formidabel økning i etterspørsel. Alvdalsstolpen produserer og selger stolper i alle størrelser og lengder: Gjerdestolper, skigardstaur, rundstokk og gjerdemateriell for å nevne noe. 

De mange gode tilbakemeldingene på fagprogrammet ble oppsummert av Terje Hoff fra Nord-Gudbrandsdal:

–  Disse treffene er viktig for oss. Både skogfaglig diskusjoner og den sosiale rammen blir satt pris på. Et flott arrangement – veldig hyggelig! 

Skogdiskusjon.jpg

Ola Løkken og Per Ekre.jpg

Anita Kolli fra Dovre i samtale med områdelder Terje Hoff fra Nord-Gudbrandsdal. Foran står skogbrukssjef Per Ekre (tv) og skogbruksleder Ola Løkken. 

Per Hermann_Ivar_Embret.jpg

Godt fornøyde etter grilling i skogen. Fv Per Hermann Hansæl, konst.org.sjef Ivar Stuve i Glommen Mjøsen Skog og Embret Rønning.