Hopp til innhold

– Gode diskusjoner og innspill preget møtet, forteller organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog. 

Viktig gruppe
Bygdeallmenningene er i dag en egen valgkrets/ skogeierområde i Glommen Mjøsen Skog. De kommer fra sentrale allmeninningsområder på Eidsvoll, Toten, Hedemarken og Gudbrandsdalen.  Av 21 allmenninger var de fleste representert på Elverum tirsdag i møte med  representanter fra styret og administrasjonen i den nyfusjonerte organisasjonen. 

– Gruppen på 21 allmenninger kommer alle fra Mjøsen Skogs geografi. De driver stort og har egen administrasjon. I 2018 omsatte disse allmenningene 270.000 kubikkmeter tømmer. Dette er en viktig gruppe som hele organisasjonen kan trekke veksler på, sier organisasjonssjef Skaare.

– Tillit til vår næring kan bli utfordret
Næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog var en av innlederne i møtet. Hans innfallsvinkel var vår felles nasjonale utfordring:

– Oljeformuen har gjort Norge til et så rikt land at verdien av å skape noe eller å bruke naturressursene ikke lenger er en selvfølge. På sikt fører det til at kunnskapen om og tilliten til vår næring og næringsutøvelse kan bli utfordret. Denne kommunikasjonsutfordringen møter vi til stadighet, sa Gundersen.

Ressursgrupper til felles beste
– Vi må i større grad evne å trekke veksler på de ressurser organisasjonen sitter på. Glommen Mjøsen Skog vil derfor ta initiativ til å etablere ressursgrupper hvor administrasjonen sammen med representanter spesielt fra ressurssterke medlemmer, les eiendommer med egen administrasjon/ allmenninger, i første omgang vil bli invitert til å delta, sier organisasjonssjef Skaare.

– Temaer man bør se på er næringspolitikk, grunneierrett, hjorteviltforvaltning, infrastruktur og ikke minst skogfaglige temaer. Dette kan være en god arbeidsform som hele organisasjonen vil tjene på. Er det andre medlemmer som har tid, interesse og ønske om å delta ser vi det som interessant, sier Skaare.