Hopp til innhold

Kan gå mot avvirkningsrekord i 2021

Etter årets ti første måneder er det avvirket drøyt 9,6 millioner kubikkmeter industrivirke i Norge. Det er nesten 1 million kubikkmeter mer enn samme periode i fjor. Volumrekorden i nyere tid på 11,2 millioner kubikkmeter i 2019, kan dermed bli slått. 

– Aktiviteten i skogen viser høy hogstinteresse når prisbildet oppfattes som gunstig og det samtidig er god avsetning av alle sortimenter, sier Håkon Bakken.

Trelast, sagtømmer og massevirke

Trelastmarkedet har fallende trend, men fortsatt er det høyt prisnivå.

– Etterspørsel av sagtømmer ser ut til å holde seg så funksjonen av tilbud og etterspørsel i markedet vil avgjøre prisnivået til vinteren, sier markedssjefen.

– For massevirke er etterspørselen forholdsvis god, selv om enkelte industrier har store lagre. Fallende lagernivåer av massevirke i Sverige er positivt for skogbruket, men det er ingen mangel på massevirke i nuet, sier han.

– Treforedlingsindustrien får rikelig med påfyll av flis fra sagbrukene som går på høy takt, og som konkurrerer med massevirke i industriens råvareforsyning. Volumbalansene er oversiktlige i massevirkemarkedet og de vil avgjøre prisbildet inn i neste år.

– Det er så avgjort grunnlag for høyt avvirkningsnivå også i 2022!