Hopp til innhold

Formålet med møtene er å få innspill på hvilke saker de lokale skogeierne er opptatt av, diskutere forbedringspunkter og bli bedre kjent. For organisasjonsavdelingen er det viktig å bygge opp under Glommen Mjøsens målsettingen om å få flere fornøyde andelseiere og høyere omsetningsvolum.

Nå er møtene i Nord-, Midt- og Sør-Gudbrandsdalen gjennomført. Det har kommet gode innspill på aktuelle saker. I nordområdet var det stort fokus på å få til rasjonelle driftsopplegg og holde massevirkeprisen oppe. Det skal arrangeres en to-dagers fagdag 14.-15. oktober med fokus på vegsystemer i skogen og besøk på en kablekrandrift. Arrangementer er for andelseiere i Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdal.

Nyvalgt styreleder Heidi Hemstad er med på alle møtene og gav en kort orientering fra styrets arbeid. Naturlig nok er eierskapet i Moelven Industrier en viktig sak, der Glommen Mjøsen eier 78% av selskapet. Prosessen pågår og der er framdrift. Heidi nevnte også styrets gjennomgang i av de etiske retningslinjene. Begge saken vil man komme tilbake på møtepunkter i høst. Ellers pågår det mye spennende innovasjonsarbeid innenfor trebruk og vårt råstoff fra skogen har en lys framtid.

Skogeielerlagens årsmøter ble i de fleste områder utsatt i våres pga Korona-pandemien og påfølgende restriksjoner. Det tas nå sikte på å få gjennomført disse møtene innen årsskiftet.

Dialogmøtene fortsetter denne uken i Elverum/Trysil, Ringsaker og Hedmarken.