Hopp til innhold

På grunn av forholdene til formering av granbarkebillen og at enkelte bestand med gran var preget av tørkestress har det potensielle matfatet for framtidige granbarkebillegenerasjoner økt. 

– Skogeiere som har betydelige vindfellinger og/eller tørkestresset skog bør ikke vente med å ta kontakt med sin skogbruksleder, slik at tiltak fortrinnsvis kan iverksettes før kommende klekking (juli måned), eventuelt før neste sesong. Samtidig er det viktig å legge en god plan for håndtering av ungskogen, sier Jan Gaute Lie.

Kraftige billeangrep i Europa
Vi leser om kraftige billeangrep i fra Sør-Sverige og nedover Europa. Her er det massive vindfellinger og gunstig klima for en kraftig formering av granbarkebilla. Vi må forvente at dette vil prege det virkesmarkedet vi er en del av. Fokus blir å hogge billeskadet granskog. I disse områdene er det estimert at det er 50-100 millioner kubikkmeter skadet granskog, som vil gi et stort utbud på virke av en lavere kvalitet.  

Godt grunnlag for vekst
I Norge har vi siden 70-tallet hatt systematisk oppfølging av billesituasjonen i ulike geografier ved bruk av feller med feromoner. Årlig gis det ut en rapport hvor resultatet av registreringene offentliggjøres. Rapporten kan leses her.

Resultatet for Innlandet i 2018 viser en moderat økning i granbarkebillepopulasjonen. Fangsten var da preget av værsituasjonen på forsommeren 2017. Med en fuktig værtype var ikke dette ideelt for billa. I perioder med ekstreme mengder av barkebiller kjennetegnes dette med flere påfølgende gode vår/forsomrer, samt betydelige vindfellinger og skog med redusert vitalitet.

– Det betyr at det er inneværende vår/forsommer og de kommende som er særs spennende med tanke på billepopulasjonen, siden 2018 la et godt grunnlag for vekst, sier skogsjefen.

Tiltak
Mottiltak er et diskusjonstema. Småskalatiltak og massefangst ved bruk av fangsttrær, eventuelt feller med feromoner, er kjente tiltak. Undersøkelser blant annet i vårt naboland i Sverige viser at denne type tiltak er svært lite kostnadseffektive.

 Ungskogpleie gjør skogen mer motstandsdyktig. Foto: Silje Ludvigsen

– Hovedfokuset blant skogeiere må være å følge med på vitaliteten i skogen. Trær som bærer preg av redusert vitalitet bør absolutt hogges og fraktes ut av skogen. Å ta det rette valget sammen med din skogbruksleder er viktig for skoghygienen men også for å maksimere virkesverdien. Undersøkelser viser at en vital skog tåler et langt kraftigere billetrykk. Å etablere en stabil skog med et godt rot/kroneforhold gjøres i ungskogfasen. Ved å få gjennomført ungskogpleie i riktig tid, sørger en for å bidra til en adskillig mer motstandsdyktig skog for en framtid hvor vi forventer mer ekstremvær av alle sorter, sier Jan Gaute Lie.