Hopp til innhold

Ideen må antakelig stamme fra en tankerekke om at grunneieren har økonomiske interesser i eiendommen og derfor må holde oppsyn og skjøtte eiendommen. Men en slik virkelighetsoppfatning passer dårlig ute i distriktene.

I et nyhetsoppslag på nrk.no ser man at en tilfeldig grunneier i Finnmark blir sittende igjen med plikten til å fjerne et enormt plastrør som har flytt på land. Det som er interessant er at den debatten som reises, blant andre av Naturvernforbundet, kun går på hvorfor man ikke har kommet fram til bedre ordninger for å organisere og regulere forurensende virksomheter – i dette tilfellet sjømatnæringen.

Ingen debatterer hva som er rimeligheten i at en fullstendig tilfeldig grunneier kan pålegges å rydde opp andres avfall. Dersom man ikke finner forurenser, står grunneier igjen med regningen. Det må være dette som kalles gleden over å eie fast eiendom.

Nyhetsoppslaget leser du her 

Prinsippet er beskrevet her