Hopp til innhold

− Villsvin er en fremmed og uønsket art vi ikke ønsker å ha i Norge. Derfor er det viktig at grunneierne i Norge står samlet om en felles handlingsplan mot villsvin. Det er bekymringsfullt at villsvin har blitt observert stadig lenger nordover og vestover i Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Høsten 2019 startet prosjektet Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. Villsvinprosjektet består av Norges Bondelag, NORSKOG, Glommen Mjøsen Skog og Utmarksforvaltningen AS.

– Villsvinprosjektet er et samarbeid med mål om å nå myndighetenes mål innenfor de rammene som alt annet vilt forvaltes under. Glommen Mjøsen Skogs engasjement i prosjektet er tuftet på et prinsipielt syn om at jakt er grunneiers rettighet. Det er derfor viktig at man samarbeider lokalt om fornuftige forvaltningsvald for villsvin, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

– Å åpne for at elgjegerne kan jakte villsvin og at villsvin legges inn som en del av elgjaktsamarbeidet vil mange steder være svært fornuftig, sier han. 

Lovforslag om utvidet bruk av lys og nattoptikk under villsvinjakt

Våren 2020 fikk villsvinjegere mulighet til å ta i bruk kunstig lys under jakt. Det gjelder både ved ettersøk og åtejakt på villsvin. Ved åtejakt, må lyset imidlertid være fastmontert, altså ikke i bevegelse under jakta.

Nylig fremmet Regjeringen et lovforslag om utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin og ved ettersøk av villsvin. Les mer om dette på regjeringen.no.