Hopp til innhold

Hågen var ferdig med bachelor i skogfag ved HINN Evenstad før jul i 2021 og startet i Glommen Mjøsen Skog 17. januar i år.

– Jeg hadde litt kjennskap til Glommen Mjøsen Skog som arbeidsgiver fra to sesonger med sommerjobb. Lysten på skogbrukslederjobb ble ikke mindre etter dette. Jeg fikk et godt inntrykk, sier han.

– Første sesong var jeg rekruttert for å skaffe skogkulturoppdrag og i fjor sommer var det plantekontroll som var oppdraget.

– Gjennom sommerjobben, spesielt skogkulturjobben, ble jeg kjent med flere skogeiere. Ungskogpleie er ett av tiltakene som kan ha mye å si for verdiøkningen på eiendommen, og selv om jeg ikke fikk ja på absolutt alle henvendelsene var det mange som var positive, forteller han.

– En fin erfaring å ha med seg inn i jobben som skogbruksleder.

Hågen kommer fra en jord- og skogeiendom i Tylldalen i Tynset kommune og er godt kjent med skogen og geografien i Nord-Østerdal.

Han har også fått erfaring med Glommen Mjøsen Skog fra eiersiden gjennom familiens medlemskap.

Som skogbruksleder blir han bindeleddet mellom skogeierne og industrien.

– Den lokale tilhørigheten er en fordel når jeg nå skal vokse inn i rollen som skogbruksleder, mener han.

Det er mye nytt å sette seg inn i når drifter skal planlegges, og han setter stor pris på den gode tonen med skogbrukslederkollegene Erling Birger Semmingsen og Atle Kalbækken.

– Her er det mye kunnskap å støtte seg på. Erling Birger er riktignok på vei over i pensjonistenes rekker etter en mannsalder i jobben. Han har betydd mye for skogbruket i Nord-Østerdal og har hele tiden vært opptatt av lokal foredling. Det er et godt grunnlag å forsøke å bygge videre på.

På fritiden er elgjakta det store høydepunktet, sammen med reinsjakta.

– Det har lett for å bli skogrelatert på fritiden også, ler han.