Hopp til innhold
Både sagbruk og treforedlingsindustri merker en mer krampaktig logistikk for å sikre råvare inn til sine produksjonsenheter.

Regionalt er det sagbruk som har redusert produksjonen på grunn av tømmermangel. Massevirket har også fått ben å gå på.  

– Det er langt mellom velfylte lager på togterminalene, selv om lagersituasjonen generelt er vesentlig bedre for treforedlingsindustrien enn sagbruksindustrien. I Sverige er situasjonen like ens. Svenskene har også fått merke de nær ustanselige regnbygene de siste månedene, sier Håkon Bakken. 

Tror prisene holder seg ut året

Både sagbruk og treforedlingsindustri merker klart en mer krampaktig logistikk for å sikre råvare inn til sine produksjonsenheter. Dette bildet er likt i både Norge og Sverige.  

– Selvsagt gir dette konkurranse om tømmeret, som kommer skogeieren til gode. Det blir derfor i praksis umulig å senke sagtømmerprisene på denne siden av årsskiftet, selv om sagbrukene aldri så gjerne ønsker det, kommenterer Bakken. 

Det er et labert marked for trelast. Både etterspørsel og prisnivå er svakt, så det er kun råvareetterspørsel som holder prisen oppe.  

– Andre land rundt Østersjøen med euro som valuta har redusert produksjonen av trelast betydelig. De har nemlig ingen valutafordel slik Norge og Sverige har, og sliter med røde tall i sine regnskapsbøker, sier Bakken.  

Knapphet på råstoff gir konkurranse om tømmeret som kommer skogeieren til gode. Det blir derfor i praksis umulig å senke sagtømmerprisene på denne siden av årsskiftet, selv om sagbrukene aldri så gjerne ønsker det.
Salgssjef tømmer Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog

Spent på nyåret

Han legger til at det er en viss sjanse for at manglende etterspørsel også kan sende skandinaviske sagbruk inn i ei økonomisk bakevje med redusert produksjon.  

– Men sagbrukene gir generelt inntrykk av at de vil holde marsjfarten oppe også utover senhøsten og vinteren. Og sagtømmer er det ikke nok av i øyeblikket iallfall, så det blir spennende å følge utviklingen fram til årsskiftet og se hvilken retning det tar inn i det nye året. Vi tror på fortsatt god etterspørsel, sier Bakken. 

-Sagtømmer er det ikke nok av i nuet vertfall, så det blir spennende å følge utviklingen fram til årsskiftet og se hvilken retning det tar inn i det nye året. Vi tror på fortsatt god etterspørsel, sier salgssjefen. Foto: Hans Haug