Hopp til innhold

– Dette er viktige elementer i å utnytte markas produksjonsevne på en god måte og er absolutt med på å bygge opp under vår visjon om at vi skal være ledende på å skape verdier i skog, sier Glommen Mjøsen Skogs fagsjef Sverre Holm.

DSC00607.JPGSkogdag koronastyle

Skogdagen på Fantekulen på Rømskog denne uka ble holdt i koronastyle med påmelding og registrering av alle deltakerne. Leder Anders Tørnby Nilsen (tv) i Rømskog skogeierlag ønsket velkommen.

Det var forberedt to demonstrasjonsfelt. Første stopp var et felt hvor det var det plantet furu delvis sammen med gran. Sverre Holm foredro om foryngelse generelt, om metoder og hvorfor man hadde valgt barblanding med hovedvekt på furu på dette feltet.

DSC00614.JPGAndre stopp var granplanting på markberedt mark. Feltet ble markberedt i 2019. Markberedningsaktiviteten er økende i Havass. Ved å blottlegge mineraljord skapes gode spireplasser for frø eller gode planteplasser. 

– En investering i markberedning gir ikke bare bedre overlevelse og økt tilvekst tidlig i omløpet, nå er det også dokumentert at den gir langsiktig økt volumproduksjon i flere ti-år, sier fagsjefen.

John Arne Kongtorp-representant fra landbrukskontoret i Aurskog Høland kommune.JPG
Skogkonsulent i Aurskog Høland kommune Jon Arne Kongtorp fortalte om koronatilskuddet og fordelene ved å bruke skogfondet aktivt.    

DSC00611.JPGSkogeierlaget serverte også baguetter, twist og drikke underveis. Stemningen var upåklagelig i det fine været!