Hopp til innhold
Heidi Storsveen Skaug har hatt ulike organisasjonsverv: - Slike verv gir blant annet mye erfaring i å bygge relasjoner, noe jeg gleder meg til å gjøre i jobben i Glommen Mjøsen Skog også, sier hun. Foto: Hans Haug

– Jeg er godt kjent med eiereide organisasjoner og samvirkeforetak, både fra min forrige jobb som prosjektleder og juridisk rådgiver i Norsk Vann BA, og fra oppveksten i Ringsaker hvor Mjøsen Skog opererte den gangen. Jeg valgte faktisk «Samvirke i landbruket» som 4H-oppgave ett år uten at jeg visste noe om hva det gikk ut på da jeg valgte oppgaven.  Sett fra utsiden har jeg merket meg at Glommen Mjøsen Skog har blitt til et av Norges største skogeierandelslag, og nå gleder jeg meg veldig til å komme på innsiden av organisasjonen, sier Heidi Storsveen Skaug.

Samvirke har vist seg å være en slitesterk organisasjonsmodell. Skogeiersamvirkene ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet, og er basert på åpent, frivillig medlemskap og demokratiske prinsipper, hvor hvert medlem har en stemme.

– Modellen er like aktuell i dag, men den må tilpasses tida vi lever i. Samvirke er ikke det det engang var, det er ikke eierne heller. I dag er vi mer opptatt av hva samvirke kan tilby oss, kanskje mer enn at vi eier samvirket vårt sammen. «Litt mitt» er et velkjent slagord fra en annen stor aktør som passer like godt for oss i skogsamvirket.

– Formålet vårt er å skape verdier for eierne og vi må gjøre det til en selvfølge å velge Glommen Mjøsen Skog. Vi må tilby det skogeierne kun får hos oss, sier organisasjonssjefen.

Årets høydepunkt for tillitsvalgte

Høstmøtet er en årviss tradisjon, og det viktigste arbeidsmøtet for styret og øvrige tillitsvalgte. Som ny i rollen ser hun fram til å møte et samlet tillitsvalgtkorps.

– Våre tillitsvalgte vil være blant mine nærmeste samarbeidspartnere, og jeg gleder meg rett og slett til å treffe dem. Jeg håper på en-til-en samtaler for å få en temperaturføler fra eierne. Fokus er at høstmøtene skal være nyttige. Vi vil ha innspill, og må ha et opplegg som setter i gang tankeprosesser, sier hun.

Konkurransen er stor om folks tid og oppmerksomhet. Hva mener den nye organisasjonssjefen må til for å få skogeierne til å engasjere seg som tillitsvalgte?

– Engasjementet og betydningen av å ta på seg verv må komme av lyst og ikke av plikt. Det gjør inntrykk når du møter skogeiere som sier at de tar vare på skogen i sin driftsperiode med ærefrykt, og at de forvalter eiendommen på vegne av sin generasjon, sier hun og fortsetter;

– Først og fremst må du føle at du får noe igjen for å engasjere deg, at du når fram med dine meninger og blir lyttet til, og ikke minst at du har en klart definert rolle.

– Hvis du ønsker å påvirke veivalg og prioriteringer i samvirket ditt har du gode muligheter gjennom et tillitsverv. Jeg mener det kan være en karrierevei å sitte i tillitsvalgt-apparatet i Glommen Mjøsen Skog. Det er en fin læringsarena som favner bredt.

Heidi Storsveen Skaug er opprinnelig fra Næroset i Ringsaker, oppvokst midt inne i skogen. Foto: Hans Haug

Bred bakgrunn

Heidi Storsveen Skaug er opprinnelig fra Næroset i Ringsaker, oppvokst midt inne i skogen. Hun er absolutt ikke stedbundet og har bodd flere steder i Norge i forbindelse med jobb og utdanning. Nå er hun og mannen bosatt i Elverum. Barn, bonusbarn og barnebarn er det også blitt. Heidi har skaffet seg en imponerende CV, og har både formell og uformell kompetanse som viser at hun har stor arbeidskapasitet og engasjement. Hun har bakgrunn fra jordskifterett, advokatpraksis, kommunal sektor og nasjonale interesseorganisasjoner. Men, som hun selv sier; – Det begynte i skogen!

– Etter videregående begynte jeg på Statens skogskole Sønsterud, deretter ble det studieretning jordskifte ved NMBU (Norge miljø- og biovitenskaplige universitet). Jeg jobbet i Jordskifteverket (Jordskifteretten) som jordskiftedommer i åtte år, og studerte juss på hobbybasis ved siden av. Etter hvert ble det juridikum fra Universitetet i Bergen og jobb som advokat i Molde i åtte år før jeg via en periode på Matrikkelavdelingen i Kartverket gikk over i ulike lederstillinger i kommunal sektor, sist som rådmann i Lesja kommune, forteller hun.

Ski og skyting på fritiden

Heidi har drevet med organisasjonsarbeid både i jobb og på fritida.

– Jeg har nesten alltid drevet med organisasjonsarbeid på fritida. Jeg har vært visepresident i Det frivillige skyttervesen, der jeg ledet organisasjonsutvalget, og jeg har vært visepresident i Norges Skiskytterforbund der jeg samtidig ledet utviklingskomiteen i forbudet. Jeg har også en periode bak meg i Landsrådet for Heimevernet. Slike verv gir blant annet mye erfaring i å bygge relasjoner, noe jeg gleder meg til å gjøre i jobben i Glommen Mjøsen Skog også, sier hun.

– Jeg driver litt med skyting, og har vært på ganske mange Landsskytterstevner. I korona-tiden ble alt satt på vent og jeg kom aldri ordentlig i gang igjen med skytingen. Men jeg har ambisjoner om å rydde tid til å skyte mer, gjerne sammen med mannen min som var en habil skiskytter.

– Jeg liker veldig godt å gå på ski, da trimmer jeg både hjerne og kropp. For meg er hytta på Furutangen i nordre Osen i Åmot det beste stedet å være. Og etter min mening finner du også Norges fineste badeplass der, sier Heidi entusiastisk.

Sosiale arenaer og relasjonsbygging

Organisasjonssjefen vil være en pådriver og skape aktivitet og engasjement blant eierne, og vil ha ansvar for utvikling og gjennomføring av organisatoriske aktiviteter. Men hvordan har hun tenkt å finne ut hva andelseierne ønsker seg av møtearenaer og kontaktpunkter?

– Jeg vil starte med å spørre dem, sier hun. – Hva vil dere? Hva skal vi levere? Hvilke arenaer ønsker dere framover? Spørreundersøkelsen må gjennomføres på en måte som gir klare funn om eiernes ønsker.

Endringer i omgivelsene påvirker vår aktivitet og medlemsoppslutning. I dag driver Norge et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

– Det må vi være stolte av. Mulig har vi tidsånden med oss – dagens ungdom er interessert i de bærekraftige verdiene. For å fram vår stemme vil vi ha kjempehjelp av våre dyktige tillitsvalgte. Sammen må vi tenne VI-stemmen!