Hopp til innhold
Heidi Hemstad styreleder i Glommen Mjøsen Skog.
Siden 2020 har Heidi Hemstad vært styreleder i Glommen Mjøsen Skog. Hun ble valgt til styreleder i Skogeierforbundet første gang i 2021. Foto: Merete Haagenrud

Fra Norges Skogeierforbund, Roar Ree Kirkevold:

– De fire skogeiersamvirkene står støtt. Derfor må vi stå sammen når vi skal møte følelser med fakta, sa styreleder Heidi Hemstad i sin engasjerende tale til årsmøtet. Vi skal også fortelle våre historier om skogeiere som skaper gode følelser og forståelse for skogbruket. Hun siktet til mediekjøret som utpeker skogeierne nærmest som samfunnsfiender.

– Alle vil bestemme hva andre skal gjøre. Slik har det blitt i samfunnet, for skogen skal være svaret på så mange sprikende ønsker og behov. Både det biologiske mangfoldet, friluftsinteressene og ikke minst kravet om å levere grønne, bærekraftige råvarer til det grønne skiftet, er oppgaver som skogen klart kan være en viktig løsning til.

Styret i Skogeierforbundet
Styret i Skogeierforbundet ble forsterket med de daglige lederne i de fire skogeiersamvirkene, Allskog, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog og AT Skog. Foto: Roar Ree Kirkevold

Flere i styret

Heidi Hemstad ble enstemmig gjenvalgt som styreleder i Norges Skogeierforbund for to nye år. Styret i Skogeierforbundet ble forsterket med fire personer, nemlig de daglige lederne i de fire skogeiersamvirkene, Allskog, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog og AT Skog. Dette betyr at styret fra nå skal bestå av 12 personer. Styreledere, daglige ledere og et medlem fra hver av de fire. Også dette ble enstemmig vedtatt, og ordningen skal vurderes etter to år.

Mer fra Skogeierforbundets årsmøte leser du her