Hopp til innhold

‐ Et aktivt skogbruk er det viktigste og mest kostnadseffektive bidraget i klimakampen. Vi i skognæringa driver et aktivt skogbruk og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Vi forvalter en fornybar ressurs og ivaretar samtidig mange andre hensyn som biologisk mangfold, jakt og friluftsliv. Denne balansen har vi forvaltet i århundrer. Sammen skal vi fortsette å utvikle en bærekraftig og økonomisk levedyktig skognæring, sier Heidi Hemstad i pressemeldingen.

Olav A. Veum har ledet Skogeierforbundet i snart et tiår og ser frem til et spennende bytte når Heidi Hemstad tar over stafettpinnen. I pressemeldingen sier han at ledervervet skal gå på omgang, og at fornyelse er bra.

Heidi Hemstad driver Ousdal gård på Nes på Hedmarken sammen med familien. Gården drives økologisk med ammekyr, kornproduksjon og skog. Hun er utdannet industridesigner. Idag er hun styreleder i Glommen Mjøsen Skog og Oplandske Bioenergi. Tidligere har hun bekledd flere styreverv i verdikjeden skog, blant annet i Moelven Industrier.