Hopp til innhold

Koronasituasjonen gjorde at Glommen Mjøsen Skogs første årsmøte ble holdt digitalt den 16. juni, med oppmøtested på Elverum, Lillehammer og Glommen Mjøsen Skogs distriktskontorer, der i alt 66 representanter deltok via Teams. 

Heidi Hemstad var foreslått som ny styreleder av en enstemmig valgkomité. Hun ble valgt som ny styreleder og tar dermed over roret fra Terje Uggen. Hemstad takket for tilliten: 

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven sammen med det nye styret. Det blir krevende tider også framover, men jeg tror vi skal greie dette bra sammen, sa Heidi Hemstad. 

-Ønsker å snakke med eierne
Hemstad eier og driver Ousdal gård på Nes og er daglig leder for Norsk Spelt AS. Hun har hatt flere styreverv i verdikjeden skog, deriblant Moelven Industrier ASA og daværende Mjøsen Skog. 

– Jeg ønsker å gå ut å snakke med eierne og høre hva som ligger deres hjerte nærmest. Eierne av Glommen Mjøsen Skog er de viktigste for hvordan vi skal drive framover. Det samme gjelder for det sammenslåtte selskapet – der jeg ønsker å komme nærmere på både ansatte og de ulike kontorene, sa Hemstad.

Flere nye styremedlemmer
Styret i Glommen Mjøsen Skog er nå redusert fra tolv til åtte eiervalgte representanter. Nye medlemmer er Einar Enger fra Rakkestad og Gaute Nøkleholm fra Stange. Enger er tidligere konsernleder i NSB og administrerende direktør i Tine, mens Nøkleholm er bestyrer i Romedal og Stange Almenning og tidligere næringspolitisk sjef og administrerende direktør i NORSKOG.  Valgkomiteen har vektlagt bred og solid forretningsmessig erfaring, utfyllende kompetanse og balanse mellom alder og kjønn.

Etter valget består styret i Glommen Mjøsen Skog 2020/2021 nå av:

Styreleder Heidi Hemstad (ny)
Nestleder Ole Theodor Holth
Styremedlem Gaute Nøkleholm (ny)
Styremedlem Einar Enger (ny)
Styremedlem Siv Høye
Styremedlem Anne Trolie
Styremedlem Alfred Gullord
Styremedlem Rolf Th. Holm
Styremedlem Anne Mæhlum (ny ansattrepresentant)
Styremedlem Ingar Brennodden (ansattrepresentant)