Hopp til innhold

Blant de syv «ungdommene» er, foruten Mikael Løken selv, familiens tre barn og to av deres kjærester. Vi møtte datteren Julie og far Mikael til en prat om det imponerende antallet planter som er satt ut. 

– Jeg kan ikke skryte av å ha satt ut en eneste plante selv, sier Mikael. – Men jeg har hentet og kjørt ut både planter og plantører til de ulike feltene – hatt logistikkansvaret om du vil. 

Skogen ligger på Grundset i Elverum kommune og er blant eiendommene som er berørt av den nye traseen for Rv 3 som åpnet i fjor sommer. 

– Nå ligger veien der, og dermed var det behov for å plante langs traseen. Her er det blandingsskog og vi har plantet både gran og furu, forteller Mikael. 

– Fin avkobling fra studiene 

En av de som blant annet plantet langs den nye veitraseen var studentdatter Julie Løken. Hun skal begynne på siste års jusstudier til høsten og var godt fornøyd med mulighetene til å bidra med plantingen.

Julie Løken_skogplanting 2021.jpg

– For meg har dette vært en fin avkobling fra studiene. Jeg fikk delt opp dagen og har tatt plantingen i mindre etapper mellom leseøktene – jeg fikk tømt hodet og vært fysisk aktiv.

– Arealene langs den nye veien var også svært enkle å plante, så lenge vi var nøye med avstand og antall planter, forteller hun. 

– Her var det ypperlig å være to, da holdt vi praten i gang og klarte å holde retningen på planterekka. Det blir moro å komme tilbake å se på feltet om noen år sier hun.

– Jeg er opptatt av miljøet og i tillegg til familiedugnaden har miljøaspektet vært driveren for meg, forteller hun.

– Dette gjør jeg gjerne igjen, vi kom igang før insektene inntok skogen og har stort sett hatt sol og fint vær hele tiden. 

– Tilskuddsordningen var utløsende faktor

Den tidligere styrelederen i Glommen Skog er autorisert regnskapsfører med base i Elverum. Han er svært engasjert i skogbruket og berømmer det endelige vedtaket om at næringens innsats for å rekruttere norske plantører faktisk blir støttet med kroner 1,50 pr plante. 

Mikael Løken.jpg

– Dette er et tilskudd som gir mening og var utløsende i vårt tilfelle, veldig bra!   

– Det store plantevolumet i år er spesielt og skyldes Rv3-utbyggingen. I et normalår setter vi ut 10.000 planter årlig, sier Mikael Løken.

– Vi avlønner på timesbasis av den grunn at vi ønsker at våre uerfarne plantører skal bruke den tiden det tar å finne gode planteplasser og sette planta skikkelig i jorda, sier han.

Så mørkt ut

Det så en stund mørkt ut for vårplantingen 2021 ettersom koronarestriksjonene gjorde at de profesjonelle utenlandske arbeiderne ikke kom inn i Norge.

Anders Sandbæk.jpgSkogkulturleder Anders Sandbæk har blant annet ansvaret for å administrere og følge opp plantingen i Elverum, Trysil og Engerdal.

– Jeg var veldig stressa før vårsesongen. Jeg stod med 1,1 millioner planter uten noen til å sette dem i jorda.

– Dette løste seg heldigvis etter hvert, og jeg har hatt 17 gjenger i sving, vesentlig norske, nye og uerfarne plantører, som krever en annen oppfølging enn de vi vanligvis sender til skogs, sier han.

Anders forteller at familien Løken har selskap av flere skogeiere som i år tar turen sjøl til skogs. 

– Skogeierne i Elverum, Trysil og Engerdal har selv plantet ca 400.000 planter, et langt høyere antall enn i et normalår. Her har mange tatt sin del av dugnaden, det er vi svært glade for, sier han. 

Endte godt etter en omfattende vervekampanje

Til sammen 9,9 millioner planter var bestilt hos planteskolene og lå klar og ventet. Men hvem skulle sette dem i bakken?

Glommen Mjøsen Skog satte igang en omfattende vervekampanje for å få norsk arbeidskraft til å søke seg til skogs.

Anne Guri kløvstad .JPG

– Vi har mottatt mellom 300-400 henvendelser og søknader om jobb som plantør, og har ansatt 240 stykker. I all hovedsak er det snakk om norske ungdommer, som har sommerjobb til skogs, sier skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad. 

I tillegg ble skogeierne oppfordret til å plante selv eller engasjere familie og venner. 

– Vi merker en økt pågang i skogeiere som ønsker å plante selv denne sesongen, slik var det i fjor også, da pandemien satte innreisebegrensninger, da ble én million planter satt ned av skogeiere selv. I år kommer det til å bli enda flere, skogeierne har virkelig mobilisert, sier Kløvstad. 

Helt på tampen av plantesesongen, er det svært positive tall å vise til. Av et totalvolum på 9,9 millioner planter, har vi satt ut 90 prosent.

– Det er langt bedre enn fryktet! Norsk ungdom, egenaktive skogeiere og  arbeidskraft med pendlerstatus i kombinasjon med noen av våre faste skogsarbeidere har gjort dette mulig, sier Kløvstad.