Hopp til innhold

Det var Tore Thallaug som oppdaget hellemaleriene under en kanotur i 2009. Han tok bilder av maleriene, men først i år sendte han de til arkeologer i Oppland fylkeskommune som reiset på befaring. Maleriene ble deretter bekreftet som autentiske.

Lokaliteten
Hellemaleriene er funne på et sted som heter Steinberget på Espedalsvatnet. Steinberget er en markant odde som stuper bratt ned i vannet. Bildene ligger ca. 1,5 meter over vannflaten. Over bildene er det et lite bergoverheng, noe som er typisk for mange av hellemaleriene.

Sjeldent
Fem elger, en menneskelignende figur og en bjørn er det maleriene viser. Noe av malingen har forvitret, så det antas at det har vært flere bilder på berget der bildene er funnet. I Norge finnes om lag 20 kjente lokaliteter med hellemalerier på åpne bergflater. Hellemaleriene i Espedalen er den første hellemalingslokaliteten som er funnet i innlandet.

Elgtrekk
Det største elgtrekket i Skandinavia går gjennom Espedalen. Arkeologiske undersøkelser viser at det store elgtrekket har gått der i mange tusen år, og dette er noe menneskene har utnyttet gjennom tidene. Midt i dette «Elglandet» ligger hellemaleriene, langs Espedalsvatnet, sydvendt med utsyn mot området hvor elgen vandrer vår og høst. Kulturmyndigheten i Oppland fylkeskommune mener hellemaleriene i Espedalen kan settes i sammenheng med religiøse ritualer, siden dette åpenbart har vært et sted de har kommet tilbake til flere ganger.

Fredet
Etter loven er hellemaleriene automatisk fredet. Alle planer om tiltak innenfor lokaliteten og sikringssonen på 5 meter må sendes til Kulturmyndighetene i Oppland fylkeskommune for godkjenning.

Hellemaleriene er funnet på Mjøsen Skog sin teig, som er brukt til forskning og demonstrasjon av plantesorter.

– Hellemaleriene vil ikke ha noen betydning for vårt arbeid på stedet, sier Trond Wangen, som er skogbruksleder i Fron.

Kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune vil jobbe videre med dokumentasjon av hellemaleriene. Det innebærer flere undersøkelser og sikring av lokaliteten. De vil også på sikt se om det kan være mulighet for å tilgjengeligjøre lokaliteten for publikum på en bedre måte.