Hopp til innhold

IMG_1992.jpg

Innledningsvis gav organisasjonssjef Ivar Stuve en kort orientering om hvorfor Glommen Mjøsen Skog har startet arbeidet med bærekraftsrapportering, før trainee Karoline Kjos-Nordli gikk nærmere inn på innholdet i selve rapporten.

– Selv om vi jobber med skog betyr det ikke at vi automatisk er bærekraftige. Gjennom rapporten får vi vist skogeierne og andre interesserte hvordan vi driver vår virksomhet og hvordan vi påvirker miljø, klima og samfunnet – både positiv og negativt.

– Bærekraftrapporten for 2021 er en «vareopptelling» og en beskrivelse av nåsituasjonen. Den er har gitt oss et godt grunnlag for å finne ut hvor Glommen Mjøsen Skog ønsker å være i framtiden og hvordan vi skal komme dit, sa hun.

– Selve prosessen har vært en viktig reise i seg selv. Arbeidet med rapporten har skapt bevissthet og fokus, ikke minst internt. Ansatte har vært nysgjerrige på arbeidet og hatt et tydelig ønske om å bidra, fortalte hun.

Hun presenterte formålet for det omfattende arbeidet og viktigheten av å skaffe og sikre tillit til Glommen Mjøsen Skogs arbeid i samfunnet.

– Det at Glommen Mjøsen Skog er først ute med bærekraftrapport av selskapene som driver med tømmeromsetning har gjort oss stolte og gitt oss oppmerksomhet og legitimitet, avsluttet Karoline Kjos-Nordli.

Evenstad_bærekraft.jpg

Skog- og utmarksstudente på Evenstad med PhD-stipendiat Ane Christensen Tange og skogbruksleder Emil Kuluseveen i forgrunnen.

Hvordan omsettes bærekraftarbeidet i praksis?

De rundt 40 frammøtte studentene fra skog og utmarksstudie var genuint interessert, og det kom spørsmål til anvendelse av rapporten og hva den betyr i praktisk skogbruk.

Skogbruksleder Emil Kulusveen i Elverum og Åmot brukte tid på dette i sitt innlegg. Han var opptatt av at skogeierne måtte drive et aktivt skogbruk innenfor det eksisterende rammeverket som lovverk og sertifisering. Og ikke minst sørge for å legge et godt grunnlag for framtidsskogen gjennom riktig ungskogpleie. Og som Emil sa:

– Jeg har mer trua på tre enn på stål og betong!

Spørsmålet rundt hva som er en «pen skog» vakte også interesse, og Emil gav sin stemme til et flott furubestand i Åmot!

Det var tydelig at studentene hadde lest rapporten og stilte gode og aktuelle spørsmål.

Må tåle å bli sett i kortene

Avslutningsvis gikk PhD-stipendiat Ane Christensen Tange gjennom sitt arbeid. Hun sitter vekselsvis i Glommen Mjøsen Skogs lokaler i Elverum og på Evenstad mens hun arbeider med sin doktorgrad om hvordan framtidens skogressurser bør forvaltes for å ivareta biologisk mangfold.

Hun påpekte at skogbruket må være forberedt på endringer og på å bli sett i kortene tettere enn før.

– Bærekraftsrapporten for 2021 er versjon 1.0. I neste runde vil vi bli enda mer konkrete – og her har vi behov for at noen ser på rapporten med friske øyne. Hele eller deler av rapporten kan være aktuell for en bachelor-oppgave. Ta kontakt med oss i Glommen Mjøsen Skog for å diskutere aktuelle vinklinger for en slik oppgave, oppfordret hun.

Alle frammøtte fikk med seg den omfattende rapporten på vei til pizza og tilbehør i kantina på Evenstad. Her fortsatte den viktige praten mellom skognæringen og de kommende yrkesutøverne.