Hopp til innhold

Til Gudbrandsdølen Dagningen sier Håkon Bakken at det hete trelastmarkedet er innbringende for sagbrukene og trelasthandelen, med at det også drypper godt på skogeierne selv om flere har gitt uttrykk for at de burde sittet igjen med mer av prisøkningen. Sagtømmerprisen er likevel historisk høy med en snittpris på cirka 650 kroner kubikken.

– To forskjellige markeder

Bakken understreker at trelastmarkedet og råvaremarkedet er to ulike markeder. Det forklarer hvorfor det ikke drypper mer på skogeieren etter prisoppgangen på trelast.

– I lavkonjunktur betaler sagbrukene mer for råvaren enn de strengt tatt har råd til å betale, for at skogeieren skal avvirke i perioder med lavere priser. I høykonjunktur tjener de god penger, selv med en høy tømmerpris. Også trelastutsalgene sitter igjen med en høyere fortjeneste enn normalt. Når ikke tømmerprisen stiger ytterligere, skyldes det også kampen rundt forhandlingsbordet. Mange er villige til å avvirke og levere tømmer på et lavere prisnivå, sier han til Gudbrandsdølen Dagningen.

– Ingen råvaremangel

Selv om det nå er mangel på trelast, er det ingen mangel på tømmer.

– Som regel har det vært underskudd på sagtømmer ved større prisoppganger. Det er ikke tilfelle denne gangen. Det er høy avvirkning i hele Norden, spesielt i Sverige. Med sine store skoger og få fjell, hogger de 10 ganger større volum enn i Norge. Nå har avvirkningen vært unormal stor på grunn av barkbilleangrep etter tørkesommeren, noe som har bidratt til at mange vil selge og at lagrene har vært større enn på mange år. Det har påvirket prisene.

Overskudd av massevirke

– Store lager av massevirke i hele Skandinavia sammen med mye flis fra sagbrukenes høye produksjon gir treforedlingsindustrien rikelig med råvare og holder massevirkeprisen nede, men det er uansett mer lønnsomt for skogeierne å hogge nå når vi vet at sagtømmeret utgjør i overkant av 60 prosent av en hogst, sier Håkon Bakken.