Hopp til innhold

– NWC utgjør et aktivt og innovativt miljø som skal skape både forretningsmessige verdier og verdier for samfunnet knyttet til det grønne skiftet. Innovasjon og entreprenørskap er viktig og vil bli enda mer viktig framover om vi skal lykkes med den nødvendige omstillingen. Det skal vi være en del av, sier Nils Kvilvang, leder Institutt for skog- og utmarksfag, Høgskolen i Innlandet.

HINN får plass som styremedlem og vil bidra inn i ulike faggrupper som jobber innenfor temaer som kompetanse, teknologi og bærekraft.

Kvilvang ser muligheter for interessante forskningsprosjekter gjennom medlemskapet, og han tror kontakten med næringen kan være med å sikre relevante og utviklende studier.

– Det vil være Institutt for skog- og utmarksfag som har hånda på rattet og ivaretar koordineringen av HINNs aktiviteter i NWC, men flere institutter og fakulteter kan bli involvert, sier han.

NWC eies av Glommen Mjøsen Skog, Statskog, Gausdal Bruvoll, Moelven industrier, Hunton fiber, Forestia, Boligpartner, Kontur arkitekter, Begna bruk og NTNU. Visjonen er å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor klimavennlige bygg- og boligløsninger.

Fra 19. juni 2020 ble Høgskolen i Innlandet og Institutt for skog- og utmarksfag fullverdig medlem av NWC-samarbeidet.

Mer om saken på HINN.no