Hopp til innhold

Tømmeromsetningen i 2018 var få tusen kubikkmeter under rekorden fra 2017, så andelslaget holder derved den høye aktiviteten innenfor tømmeromsetning fra foregående år.

– Våre samarbeidende entreprenører fortjener en ekstra takk for å ha stått på gjennom et værmessig krevende arbeidsår med både mye snø og deretter rekordtørke, sier Skolseg.

Ungskogpleierekord
Mjøsen Skog solgte omkring 5,2 mill. og plantet ca 4,5 mill. av disse i 2018. Det er nye rekorder. Samtidig satte Mjøsen Skog ungskogpleierekord med nær 22 000 dekar i 2018 i tillegg til å markberede ca 11 000 dekar.

– Dette er en svært gledelig utvikling og resultat av bevisst satsing fra vår side. Vi er spesielt glad for at ungskogpleieaktiviteten endelig begynner å løsne. Behovet er stort, så vi vil fortsette å holde trykket oppe i 2019. Her er skogprogrammet EDEL, som vi har utviklet sammen med Glommen Skog, et stikkord, sier Skolseg.

Mjøsen Skog tar markedsandeler
En fersk rapport fra Landbruksdirektoratet viser at Mjøsen Skog tar ytterligere markedsandeler i sitt geografiske nedslagsfelt. Mjøsen Skog opererer i 20 kommuner fra Lesja i nord til Eidsvoll i sør. I dette området har Mjøsen Skog økt sine markedsandeler.

– Mjøsen Skog er skogeiernes organisasjon og er sterkt opptatt av at alle skogeiere i samme geografi, til samme tid får samme pris pr kubikkmeter, og at prisingen skal være transparent. Dette verdsetter skogeierne, sier adm. dir. Steffen Skolseg.

Presisering
Mjøsen Skog meldte i nyhetsartikkel på hjemmesiden vår den 23. november at Mjøsen Skog er best på pris. Artikkelen ga en prissammenligning for hele leveransen. Vi presiserer at vi i artikkelen sammenliknet gjennomsnittet av våre priser med gjennomsnittet til alle våre konkurrenter i det området vi opererer i, basert på tall fra Skog-Data AS frem til publiseringen. Hvilke priser andre aktører opererer med enkeltvis lå ikke til grunn for artikkelen. Vi hadde således ikke belegg etter markedsføringsloven for å konkludere på generelt grunnlag at vi er «best på tømmerpris», har «høyest tømmerpris» eller har «betalt vel 28 kr/m3 mer for tømmeret enn konkurrentene.

Innenfor de 20 kommunene som Mjøsen Skog dekker viser sammenlikningen likevel at Mjøsen skog sine priser er bedre enn gjennomsnittet av våre konkurrenter i vår geografi når man slår sammen prisen på sagtømmer, massevirke og energivirke. Når det gjelder påstanden om at «sagtømmeret som står i skogen forblir sagtømmer også på velteplassen» presiserer vi at vi heller ikke her uttalte oss om hva som er situasjonen hos konkurrentene.

Nettopp fordi ulike sortimenter prises forskjellig er det viktig for skogeieren å se verdien i hele treet. Når Mjøsen Skog sorterer tømmer er det med tanke på best mulig pris til skogeieren. Det er sluttoppgjøret som teller for skogeier