Hopp til innhold
Ulv

Dyrevernorganisasjonen NOAH som hadde gått til sak mot staten for fellingen av Letjenna-flokken, tapte i Høyesterett. Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), Norges Bondelag, Norskog og Norges Skogeierforbund har vært partshjelper for staten i saken.

– Det har vært et viktig bidrag for at saken nå endte med fullt gjennomslag i Høyesterett. Advokatene Stein Erik Stinessen og Espen Andreas Volden fra Advokatfirmaet Lund & Co har bistått oss som partshjelpere. Vi er svært tilfredse med den jobben disse har gjort på vegne av utmarkskommunene og grunneierne. Dette viser at ulvesonen ikke skal være et reservat for ulv, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, til skog.no.

Større forutsigbarhet

Ulvebestanden hadde gjennom mange år vært over bestandsmålet på 4-6 årlige ynglinger. Når bestandsmålet er nådd, senkes terskelen for lisensfelling. Hensynet til befolkningen og næringsinteressene skal da vektlegges. Denne lovtolkningen er nå stadfestet av Høyesterett.

– Det er viktig at Høyesterettsdommen avklarer vilkårene for å kunne felle ulv innenfor ulvesonen. Det vil gi en mer forutsigbar ulveforvaltning i framtiden, sier Skorge.

Her finner du avgjørelsen i sin helhet.

Vesentlig partshjelp

Seniorrådgiver Gunnar A Gundersen i Glommen Mjøsen Skog har følgende kommentarer til høyesterettsdommen, som mange innenfor ulvesona har ventet lenge på:

– Da både Oslo tingrett og lagmannsretten ga NOAH medhold i at uttak av Letjennaflokken var ulovlig, begynte mange å frykte at ulvesona ville bli et ulvereservat – på tross av Stortingets mange vedtak og utsagn om det motsatte. Om dommen fra lagmannsretten hadde blitt stadfestet av Høyesterett, ville det i praksis betydd at uttak av ulv innenfor ulvesona ville blitt tilnærmet umulig. Mange lurte da også på om rettsvesenet i Norge kunne oppheve tydelige vedtak og intensjoner fra Stortinget, sier Gundersen.

Han legger vekt på betydningen av partshjelper-støtten.

– Det var viktig at Norges Skogeierforbund gikk inn som partshjelper til Staten, og dermed viste tydelig støtte til Staten i denne saken. Høyesterett har «satt skapet på plass». Et enstemmig Høyesterett har støttet Staten i at uttaket var fattet på lovlig grunnlag, og har dermed slått fast at ulvestammen skal forvaltes etter Stortingets vedtatte mål også innenfor ulvesona, sier Gundersen.