Hopp til innhold

TEKST: Håkon Bakken, markedssjef Glommen Mjøsen Skog

Tilsynelatende går det meste av nordisk tømmerforbrukende industri som normalt. I begynnelsen av mars gikk markedet for ferdigvarer i positiv retning, både cellulose og trelast forventes å ha en økt etterspørsel i normalmarkedet. Men verdensbildet har endret seg drastisk på bare noen uker, og det påvirker også markedet i den grad at vi vet ikke hva som skjer rundt neste sving.

Tiltak for å begrense smittehastigheten påvirker oss alle både i Norge og resten av verden. Legger vi til grunn erfaringer fra Kina, hvor de satte inn kraftige tiltak for å dempe smitte, kan vi håpe på en forholdsvis kort periode med samfunnsbegrensninger før hverdagen normaliserer seg.

Som kjent begynte Kina å «virke» litt igjen etter fem-seks uker med offentlige smitteverntiltak. Det eneste som er sikkert er usikkerheten, men vi ser ingen grunn til å overdramatisere. Om coronaeffekten blir kort- eller langvarig skal være usagt, men vi er trygge på at tømmermarkedet er tilstede så snart vi igjen opplever en normalisert hverdag.