Hopp til innhold

Men frivillig vern vil nødvendigvis ikke alltid få nøyaktig samme utforming og retning som tvangsvern (det noen kaller «myndighetsstyrt vern»). Derfor begynte det en prosess for noen år siden for å se på om vernet ble representativt, dvs at alle skogtyper ble godt representert i vernet. En slik utvikling er antakelig naturlig. Det har derfor over lengre tid vært en god dialog mellom skogeierorganisasjonene og Miljødirektoratet om retningen i vernearbeidet.

Denne artikkelen fra 2020, ifm «halvveis mot målet», illustrerer situasjonen 

Ufrivillig frivillig vern

Men det vi nå opplever, er flere uheldige forhold: Kravet til representativitet fører til at stadig flere skogeiere som ønsker å tilby sine arealer for vern, får «nei» fordi skogen deres ligger på feil sted. I tillegg foregår det store dugnadsbaserte registreringer av enkeltarter for å presse frem vern i flere geografier. I praksis ser vi nå i stadig økende omfang at skogeieren blir stående overfor valget om hun vil la være å hogge eller om hun vil gå for frivillig vern. Det kaller vi ufrivillig frivillig vern.

Men mest alarmerende, fordi det er en stor statlig prosess, er arbeidet med det såkalte supplerende vernet.

For de som ikke kjenner historikken i dette, kan dere lese om det her

Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG har hele tiden protestert mot det supplerende vernet fordi det utfordrer frivilligheten i frivillig vern. Vel nok har man nå fjernet mesteparten av skog ut av prosjektet, men det er tross alt en tvangsprosess fra den samme myndigheten som driver frivillig vern – og Staten har i liten grad tenkt å tilby noen erstatning.

Gufs fra tvangsvernets tid

Glommen Mjøsen Skog mottok 16. februar et brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om oppstart av supplerende vern for noen konkrete områder i Fredrikstad og Våler kommuner. Sett fra skogeiers perspektiv er det mulig vi ikke burde dramatisere dette fordi disse konkrete forslagene dreier seg om kantsoner mot vann og myr. Men man kan spørre seg hvorfor Staten har avvist et hvert innspill på å løse også disse prosessene gjennom frivillighet. Vi synes dette er som et gufs fra tvangsvernets tid.

«Frivillig vern er en viktig bærebjelke i skogvernet», uttalte Miljødirektoratets direktør i 2020. Vår oppfordring er at bærebjelken ikke påføres større belastning enn den kan tåle.

Det konkrete brevet vedr Fredrikstad og Våler leser du her