Hopp til innhold

Om lukket hogst

Lukket hogst er et alternativ til den vanlige flatehogsten. I lukket hogst tas ikke alle trærne ut på en gang, – det blir et lukket skogbilde også etter hogst. I områder der det er krevende å få opp ny skog på grunn av klimatiske utfordringer, er lukkede hogstformer ofte en god løsning.

For å lykkes med hogstformene må de være godt tilpasset voksestedets egenskaper. Stedstilpasning er også fundamentet i klimatilpasning, og bruk av flere hogstformer bidrar til risikospredning i møtet med tøffere klimautfordringer. Det gir skogeier flere valgmuligheter, og er særlig etterspurt i mye brukte friluftsområder.

Bildet viser et området der det er gjennomført lukket hogst.

Nyutviklet kursopplegg

Glommen Mjøsen Skog har satt mål om en vesentlig økning av lukket hogst i 2023.

– Lukket hogst er skogfaglig komplekst og krever økt kompetanse hos oss som tilbyr, planlegger og gjennomfører dette. Alle våre skogbruksledere vil bli kurset i hvor, når og hvordan denne hogsten kan gjøres på en god måte, sier skogsjef Torgrim Fjellstad i Glommen Mjøsen Skog.

– Kurset vil være en del av vår grunnleggende kompetanseoppbygging i lukket hogst. I tillegg til dette kurset gjennomfører over halvparten av skogbrukslederne våre et mer omfattende kurs som foregår over fire dagssamlinger både inne og ute, sier han.

– Primærmålgruppen for dette kurset er planleggere i det operative skogbruket. Kurset er også relevant for skogeiere, og andre interesserte, men det forutsettes at kursdeltakerne har grunnleggende skogfaglig kompetanse.

– Glommen Mjøsen Skog har bidratt til utvikling av kurset sammen med de andre aktørene som står bak SKOGSKOLEN, forteller han.

Kurset er laget av

Skogkurs har på forespørsel fra samarbeidspartnerne bak SKOGSKOLEN utviklet et kurs om planlegging av lukkede hogster med støtte fra Skogtiltaksfondet. Kurset er tilgjengelig fra 5. juni.

Skogkurs, ved Brede Lauten, Bjørn Einar Rakstang, Trygve Øvergård og Linn Viken Bøe har utviklet det faglige innholdet med støtte fra eksterne samarbeidspartnere. Ragnhild Kjeldsen og Nina Ree-Lindstad står bak produksjonen av nettkurset.

SKOGSKOLEN

De som står bak SKOGSKOLEN – skognæringens fellessatsing på e‑læring, er Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog, Statskog og Skogkurs. Disse utøvende aktørene ønsker i fellesskap å heve det skogfaglige kompetansenivået i alle sine ledd i skogbruket, gjennom felles satsning på ny formidlingsteknologi og inkluderende samarbeid.