Hopp til innhold

Plansjef Rune Glæserud i Glommen Mjøsen Skog forteller at informasjonsmøtene som ble gjennomført i fjor vinter ga en god pekepinn på den store interessen. 

– Allerede der så vi tegningen, det var meget godt oppmøte. Langt mer enn normalt i liknende prosjekter, forteller han.

Stian Sandbekkbråten, teamutvikler jord- og skogbruk i Aurskog-Høland kommune sier til Indre Akershus Blad at hensynet til miljø og biologisk mangfold er tungtveiende i dagens skogbruk, og planene vil oppfylle de kravene som stilles for omsetning av tømmer.

De fleste velger «full pakke»

Arbeidet med skogplanprosjektet i Aurskog-Høland, Fet og Sørum skulle etter planen ferdigstilles 1. juli 2021.

– Overraskende og gledelig har de fleste skogeierne valgt det mest omfattende planproduktet. Det gir et bedre produkt, men er mer arbeidskrevende og gjør at komplett planproduktet blir forsinket til senhøsten 2021, sier Sandbekkbråten til Indre Akershus Blad.

– Vi legger ut data fortløpende og utover nyåret vil bestandsfigurer, hogstklasser, alder og bonitet være tilgjengelig i ALLMA, forteller Glæserud.

Totalt skal 800 000 dekar fordelt på 650 skogeiendommer takseres.