Hopp til innhold

I mai ble det sendt individuelt brev til andelseierne i både Mjøsen Skog og Glommen Skog om at måten andelskapitalen beregnes på blir endret.

I Glommen Skog ble det i tillegg informert om individuelt tilleggsvederlag som følge av fusjonen. Glommen Skogs andelseiere som har hatt tømmeromsetning med andelslaget i perioden 2014-2018 gis et vederlag på 15,00 kroner pr omsatt kubikkmeter i perioden.

Tilleggsvederlaget benyttes først til å skrive opp obligatorisk andelsinnskudd, og eventuelt overskytende tilleggsvederlag benyttes til tilleggsandelsinnskudd.

Detaljene på plass ved årsskiftet

– Vi har fått noen henvendelser om når tidspunktet for overføringen av tilleggsvederlaget vil skje for de som er berettiget det av dagens andelseiere i Glommen Skog, sier økonomisjef og CFO i Glommen Mjøsen skog, Gunnar Aakrann Eek.

– Dessverre har vi ikke noen eksakt dato å komme med, men alle detaljer vil være på plass i forbindelse med årsoppgjøret 2019, slik at andelskapital formelt er riktig fra og med 1/1 2020 for alle andelseiere i det nye selskapet. Det kan drøye litt utpå det nye året før informasjonen er tilgjengelig for den enkelte andelseier, sier Aakrann Eek.