Hopp til innhold

Hurdalsplattformens formuleringer om at regjeringa vil øke satsingen på skogsbilvegnettet og lage en egen transportstrategi som bidrar til mer industriell videreforedling av skog i Norge og reduserte klimagassutslipp, blir ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2023.

– For å lykkes med et Grønt industriløft er det nødvendig å modernisere skogbrukets infrastruktur, sier rådgiver Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

I Samferdselsdepartementets budsjett er det satt av 21 millioner kroner til forsterkning av bruer på fylkesveger som ikke tåler 60 tonn totalvekt. Rammen ligger på samme nivå som den har ligget etter at ordningen ble etablert i 2019. For å få fart på denne satsingen burde rammen vært økt til 50 millioner kroner per år.

I Landbruks- og matdepartementets budsjett kuttes rammen til skogsveger og kaier med 10 millioner kroner.

– Det gir ikke den satsingen på skogsbilvegnettet som det er behov for. I en tid da endret klima gir økte utfordringer med kjøring i terrenget, og ny PEFC skogstandard legger opp til mer variert skogbehandling og økt bruk av lukkede hogstformer, er det stort behov for å modernisere skogsvegnettet, avslutter Skjølaas.

Artikkelen er hentet fra skog.no