Hopp til innhold

I et møte mellom Fylkesmannen i Oppland, Mjøsen Skog, Viken Skog, 110-sentralen og flere brannsjefer fredag ble det vurdert at skogsdriften ikke stanses foreløpig. 

I tillegg anser brannvesenene at det er veldig nyttig å ha skognæringen tilgjengelig i skogen for å varsle og bistå med slokkearbeid dersom det skulle bli nødvendig, skriver Fylkesmannen

Det er fortsatt meget stor skogbrannfare i store deler av regionen og situasjonen vurderes fortløpende. I flere uker har Mjøsen Skog gjort en rekke tiltak for å minske risikoen for å starte en skogbrann ved skogsdrift. Skogsmaskinene kjører uten belter og kjettinger for ikke å skape gnister. Alle maskiner har store vanntanker og slokkeutstyr med seg, skogsdrifter har blitt flyttet fra furuskog til mindre brannfarlig terreng, samt det gjøres daglige vurderinger av forsvarligheten rundt drifta.