Hopp til innhold
Bildet viser regionsjef Simen Løken i Glommen Mjøsen Skogs region Havass
Stor skogbrannfare i region Havass, der Simen Løken er regionsjef. Foto: Silje Ludvigsen

Det meldes om stor skogbrannfare over hele nedslagsfeltet til Glommen Mjøsen Skog i dagene framover.

I går innførte brannvesenet i region Øst, det vil si Østfold, Romerike og Follo, totalforbud mot all åpen ild.

– I forbindelse med eventuell kantslått, bruk av skytebaner og skogsdrift generelt, må det utvises stor aktsomhet. Det forventes at egne risikovurderinger og sikringstiltak ligger til grunn ved eventuell gjennomføring av slik aktivitet, skriver 110-sentralen på sin Facebook-side.

– Det er ekstremt tørt i regionen og vi gjør løpende vurderinger av forsvarligheten til alle drifter, sier regionsjef Simen Løken i Havass, som består av Østfold og deler av Akershus og Viken fylke.

– Det vil si at vi er veldig kritiske i utvelgingen. Er det arealer som ikke er egnet for skogsdrift nå, da kjører vi dem ikke. Er det noe tvil, så er det ikke noe tvil, sier Løken.

Ingen nedbør i ventet og faregraden brer om seg på hele Østlandet. Hentet fra Meteorologisk Institutt.

1000-litere og kjettingforbud

Glommen Mjøsen Skog samarbeider nå tett med de andre tømmeraktørene i dette området, Viken Skog og Nortømmer, om felles tiltak for brannberedskap i forbindelse med skogsdrift.

I dag ble det sendt ut felles skriv til entreprenører hos alle aktører. Alle skogsmaskiner skal ha beredskapspakke med vanndunk, vannkanne med spredehode, spade og skogbrannstryker med treskaft påmontert maskina.

– Som følge av tørka, er hovedregelen nå at vi ikke lenger kjører med belter eller kjettinger, da de kan skape gnister, sier Løken.

– Mange av våre entprenører har også egne 1000-literstanker som de har fylt opp og har med seg, i tillegg til de tankene de er pålagt å ha i beredskapspakken, sier Løken.

Bildet viser skogsmaskiner med brannutstyr montert på og kjettingene av.
Brannutstyr montert på og kjettingene av. Foto: Anders Flugsrud, Glommen Mjøsen Skog.

Jobber natt og går vaktrunde

– Allerede har vi flere drifter som kjører på nattestid i disse områdene. Det kan bli aktuelt for enda flere drifter, når det er spådd enda høyere temperaturer til uka, sier Løken.

I forkant av driftene skal det nå være skriftlig samråd mellom entreprenørene og Glommen Mjøsen Skog, som blant annet innebærer en rekke vurderinger og innføring av tiltak. En kopi av samrådsskjema med kartreferanse sendes over til brannvesenet i 110-sentralen.

– Det gjør at brannvesenet har full oversikt over hvor skogsdriftene i området foregår. I tillegg skal siste sjåfør som går hjem om dagen, gå vakt en time i driftsområdet, sier Løken.

-Hvordan har entreprenørene i områdene dine det, dette er jo arbeidsplassen deres?

– De sover ikke særlig godt om nettene nå, det er klart at dette uroer. Beredskapen ligger fremst i pannebrasken hos samtlige. Alle vi i skognæringa har et kjempeansvar for at vi har kontroll på det vi driver med når forholdene er slik de er nå, sier Løken.

Jon Sigurd Leine, fagsjef for entreprenør og vei i Glommen Mjøsen Skog
Jon Sigurd Leine, fagsjef for entreprenør og vei i Glommen Mjøsen Skog

Samråd og tiltak

Store deler av Østlandet er fredag på skogbrannfareindeksen merket oransje eller rødt. Det tilsvarer fare/stor fare for skogbrann. I løpet av helga vil skogbrannfaren for Østlandet øke ytterligere til stor og ekstra stor, forteller fagsjef entreprenør og vei i Glommen Mjøsen Skog, Sigurd Leine.

– Glommen Mjøsen Skog har dialog med brann- og redningsvesenet i flere deler av vår geografi, sier Leine.

Varselet om skogbrannfaren og ekstra tiltak som skriftlig samråd gikk ut til alle våre entreprenører og våre ansatte i skogavdelingen onsdag 31. mai, nå sendes det ut ytterligere informasjon:

– I dag sendes en ekstra påminnelse som var spesielt rettet mot Havass-regionen. Denne orienteringen sendes også til entreprenører alle våre regioner, sier Leine.

 

Sjekk skogbrannfaren der du bor

Det er rekordhøy skogbrannindeks over hele Østlandet. Sjekk skogbrannfaren der du bor her.