Hopp til innhold

Det er skogsmaskinentreprenør Jan Bjørnar Sankerud som står bak innovasjonsprosjektet.

furu tre.jpg

Skogsmaskinentreprenør Jan Bjørnar Sankerud. Foto: Roger Ødegård

I følge bygdeposten.no er den ombygde lastbæreren utstyrt med markberedningsaggregat og såaggregat, samt dieseltank på 400 liter, verktøyskap og skap for lagring av seks pulverapparater (til brannslukking). 

Det er to operasjoner som gjøres i én vending, som er det revolusjonerende ved den nye metoden.

Beiteproblematikk og elg

Elgens beiting på furubeplantning er et stort problem for mange skogeiere. Hardt beitede furuplanter fører til redusert kvalitet og skogtilvekst, og store økonomiske tap. Det er gjennomført en rekke forsøk for å redusere dette tapet, blant annet tett furuplanting. 

furu to.jpg

Skogeier Rolf Th. Holm. Foto: Roger Ødegård

– Planting av furutrær i vårt distrikt har ikke vært veldig lettvint, siden den store elgbestanden gjerne spiser av de små trærne, sier skogeier Rolf Th. Holm og styremedlem i Glommen Mjøsen Skog til bygdeposten.no.

Han forklarer at det med den nye metoden legges ut 8-9 frø per meter. Det vil da komme opp langt flere trær og elgen vil ikke klare å komme skikkelig til, ergo vil furuskogen ha mye større sjanser for å vokse opp.

– Den nye metoden vil lønne seg på sikt og jeg håper at flere skogeiere i distriktet vil benytte seg av den, sier han.

Inpiserer resultatet etter markberedning og såing_foto Håkon Husdal.jpg

Inspiserer resultatet: – I Glommen Mjøsen Skog har vi utviklet skogskjøtselsråd i skogskjøtselstrategien EDEL. Ved å følge EDEL-rådene vil skogen produsere optimal tilvekst. Lokale skogeiere må gjerne ta kontakt med oss dersom de ønsker hjelp til å ivareta skogkulturen.
Foto: Håkon Husdal